Skip to content

Predoslovie

Kindle

Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeș­nic, și lu­­mi­­nea­­ză tu­tu­ror celor din casă.

(Matei V.15)

Sunt oferite spre lectură traduceri din sanskrită aflate în diferite etape de lucru, la care am [tot] lu­crat în­ce­pând din 1996 (RMIC, Kolkata). Un alt set de traduceri ale textelor apărute în subcontinentul indian, de data aceasta de către iluștri predecesori, sunt adăugate la A.S.E.A.

Textele prezentate pe acest site au un ca­rac­ter pur orientativ (nu descriptiv!), apro­fun­da­rea lor fi­ind de­zi­ra­bi­lă prin va­rian­te­le ti­pă­ri­te. De ase­me­nea, în­tru­cât tex­te­le pot avea un ca­rac­ter practic / ex­pe­rien­țial, re­co­man­dăm rea­li­za­rea tehnicilor sub o în­dru­ma­re au­to­ri­za­tă pentru a evita posibile tul­bu­rări (kleśa) fizice ori psi­hi­ce!

Dacă aveți sugestii ori reclamații,
nu ezitați în a ne scrie.


Sponsori & Parteneri

 

Kindle