Skip to content

Predoslovie

Kindle

(meniul este alterat/deșirat – până la refacerea site-ului puteți căuta paginile cu ajutorul cuvintelor cheie)

Nici nu aprind făclie și o pun sub obroc, ci în sfeș­nic, și lu­­mi­­nea­­ză tu­tu­ror celor din casă.

(Matei V.15)

Sunt oferite spre lectură traduceri din sanskrită aflate în diferite etape de lucru, la care am [tot] lu­crat înce­pând din 1996 (RMIC, Kolkata). Un alt set de traduceri ale textelor apărute în subcontinentul indian, de data aceasta de către iluștri predecesori, sunt adăugate la A.S.E.A.

Textele prezentate au un ca­rac­ter pur orientativ, apro­fun­da­rea lor fi­ind de­zi­ra­bi­lă prin va­rian­te­le ti­pă­ri­te. De ase­me­nea, în­tru­cât unele tex­te pot avea un ca­rac­ter practic / ex­pe­rien­țial, re­co­man­dăm rea­li­za­rea tehnicilor sub o în­dru­ma­re au­to­ri­za­tă pentru a evita posibile tul­bu­rări (kleśa) fizice ori psi­hi­ce!

Dacă aveți sugestii ori reclamații,
nu ezitați în a ne scrie.


Sponsori & Parteneri

 

Kindle