Skip to content

Notiță la Moha-mudgara

Imnul Moha-mudgara (Zdrobitorul confuziei), cunoscut și ca Bhaja Govinda (Venerează-l pe Govinda!) sau Carpaṭa-pañjarī (), a fost atribuit lui Ādi Śaṁkara (Śaṁkarācārya). Acesta, împreună fiind cu cei 14 discipoli ai săi pe malul Gaṅgelui, în Vārāṇasī, întâlnind un expert (paṇḍita) de gramatică sanskrită . Śaṁkarācārya, observând inutilitatea învăţăturii acestuia în faţa inexorabilei treceri a timpului, îi adresează profesorului prima strofă, reluată apoi ca refren:

Venerează-l pe Govinda!  Venerează-l pe Govinda!
Venerează-l pe Govinda, minte proastă!
Când momentul morții ți-e aproape,
Desigur, desigur, nu regulile gramaticale te vor salva.

Govinda este un alt nume al lui Kr̥ṣṇa (Viṣṇu) dobândit în perioada adolescenţei, când avea grijă de vaci. Frecvenţa şi importanţa acestui nume ne determină să zăbovim puţin asupra lui. Iată câteva interpretări ale acestuia:

În timpuri imemoriale, Eu am restaurat Pământul ce fusese scufundat până în iadul numit Patala. Astfel, toţi zeii mă elogiază ca Govinda. (MBh 342.70)

Eu sunt Indra, conducătorul zeilor, Tu eşti conducătorul vacilor şi astfel în această lume oamenii te adoră chemându-te Govinda. (Harivaṁśa II.19.45)

Gau înseamnă cuvinte – Tu pătrunzi toate cuvintele dându-le putere şi de aceea sfinţii te numesc Govinda. (Harivaṁśa III.88.50)

Deoarece El este cunoscut doar prin cuvintele vedice, El este numit Govinda. (VT)

Ulterior Śaṁkarācārya adaugă încă 12 strofe numite Dvādaśa-mañjarika-stotra (Imn-buchet din 12 flori), iar discipolii săi alcătuiesc fiecare câte o strofă, rezultând 14 la număr, numite Caturdaśa-manjarika-stotra (Imn-buchet din 14 flori). Varianta noastră este de 30 de strofe (śloka), şi nu de 27, deoarece include variaţiuni şi adăugiri.

Poemul reprezintă o bună radiografie făcută sistemului de gândire vedāntin, dar care, pentru un cercetător occidental obişnuit cu stilul operelor majore – comentariile (bhāṣya) la Brahma-sūtra, Upaniṣade și Bhagavad-gītā -, nu îi poate fi ușor acceptată o aceeași paternitate, mai ales din cauza substratului devoţional.

Published inVedānta