Skip to content

Mantra, prāṇa & dr̥ṣṭi

Kindle

Acolo unde privim (dr̥ṣṭi) acolo se duce și energia (prāṇa). Nimic nou, dar atunci când înțelegem o rugăciune/mantra, chiar la un nivel semantic superficial, putem să împreunăm (yoga) cele trei aspecte într-o singură practică pentru un rezultat psihologic mai rapid. Toate tradițiile mistice au recomandat, după un anumit nivel de practică, ca repetărea (japa) rugăciunii să fie făcută pe respirație pentru a putea ține mai bine atenția trează și focalizată. Iar aici trebuie să lămurim că metoda nu este fixă, ea fiind în mod normal ajustabilă în funcție de profunzimea păcii minții/inimii.

Dar, să nu uităm că în nici un caz această „mecanicitate” nu ne va mântui/izbăvi/elibera/ilumina!

Aproape toate rugăciunile conțin un „sus” și un „jos” ce trebuie aduse împreună, sau oglindite. Mai jos avem câteva exemple de rugăciuni/mantra pentru a ne forma o idee mai clară asupra structurii metodei:

prāṇa
dr̥ṣṭi mantra
pūraka dvādaśānta oṁ   śivāya
recaka nāsāgra/anāhata/mūlādhāra   namo

 

Termenul namo/nama reprezintă prosternarea („jos”-ul), ceea ce ne duce cu gândul că expirul este prin față, iar Śiva este „sus”-ul, unde inspirul este prin spate (coloana vertebrală).

Multe critici o să-mi aducă cele de mai jos din partea pravoslavnicilor… dar, în fond, putem privi la cele din propria curte și de la vecin, poate se văd altfel! căci doar și d’asta facem noi indologie și incursiuni în istoria religiilor.  

mantra
Tatăl nostru Care ești în ceruri,   vie/vină împărăția Ta,   precum în cer   Pâinea noastră cea spre ființă   și ne iartă nouă greșalele noastre   și nu ne duce pe noi în ispită  
  sfințească-se numele Tău,   fie voia Ta,   așa și pe Pământ.   dă-ne-o nouă astăzi   precum și noi iertăm greșiților noștri   ci ne izbăvește de cel rău/viclean.
Kindle
Published inTantraYoga