Skip to content

Note biografice

Kindle

Theodor Iordănescu (1874-1953)

Născut în Alexandria, jud. Teleorman, în 1874, din părinți negustori. A absolvit școala primară din orașul natal și a fost adus de unchiul său, protopopul de Teleorman, și înscris la Seminarul Nifon în 1885. După absolvirea seminarului s’a înscris la facultatea de litere din București, lu­ând licența în litere, iar în 1900 și licența în drept.

Prieten și discipol al lui C.D. Georgian, pleacă în 1901 în Germania unde s’a înscris la Uni­ver­si­ta­tea din Halle a’Saale, studiind mai cu seamă limba sanscritică și avestică cu marii profesori Richard Pischel, Zachariaea, R. Schmidt și alții și gramatica comparată indoeuropeană cu Fr. Bechtel. Participă la „XVIIth International Congress of Orientalists”, Oxford.

A realizat multe traduceri din limba sanscrită, publicate mai cu seamă în Convorbiri Literare, pre­cum și articole de linguistică, sute de articole relative la învățământul limbii latine sau cu­prin­zând subiecte privitoare la anticitatea greco-romană, cărți didactice.

În urma examenului de capacitate a fost numit profesor la liceul Unirea din Focșani, unde a acti­vat 32 de ani, fiind director 12 ani. A înființat școala normală din Focșani, fiind cel dintâi di­rec­tor. A înființat școala secundară de fete din Focșani și a fost 10 ani profesor. A organizat șco­li­le comerciale din Focșani și a fost 10 ani director și profesor.

Este membru al institutului de studii latine din București, al societății de linguistică din Paris, al so­cie­tă­ții de studii latine din Paris, membru al societății orientaliste germane (Deutsche morgen­lan­di­sche Gesellschaft).

A scris între altele:

 • Antologia și istoria literaturii latine.
 • Asemănări între povești indiene și românești. Manuscris 24 ff. Arhiva Sergiu Al-George;
 • De unde ne-a venit jocul păpușilor. „Convorbiri Literare”, XLI, nr. 5, mai 1907, pp. 526-532;
 • Descântecele și originea lor.
 • Două povești indiene, „Convorbiri Literare”, XLI, nr. 10, octombrie 1907, pp. 989-999;
 • Din dramaturgia indiană. „Convorbiri Literare”, LXIV, iunie 1931, pp. 504-523;
 • Educațiunea și instrucțiunea unui indian. Focșani: Închinare liceului „Unirea”, 1916, pp. 75-92;
 • Fachirii indieni și doctrina lor. „Convorbiri Literare”, XLV, nr. 9, septembrie 1911, pp. 987-1001;
 • Horațiu ca poet liric. Conferință la Radio la 2000 de ani dela nașterea lui Horațiu;
 • Iepurele și leul (Śukasaptati XL). Vălenii de Munte-București: „Neamul Românesc Literar”, III, nr. 23-24, 1911, pp. 367-374;
 • Introducerea descântecelor prin țiganii indieni, (comunicare făcută la congresul orientalist din Oxford).
 • Învățământul științific al limbilor clasice.
 • Istoria literaturii latine pentru studenți.
 • Jocul de noroc în literatura veche indiană. Focșani: Anuarul liceului „Unirea”, 1914, pp. 75-92;
 • Micul dicționar Latin-Român.
 • O istorie a țiganilor. „Convorbiri Literare”, LXIII, martie 1930, pp. 278-292;
 • Orientalia. „Convorbiri Literare”, XLIV, nr. 2, februarie 1910, pp. 366-381;
 • Păcală în poveștile indiene (literatura indiană). Vălenii de Munte-București: „Neamul Românesc Literar”, IV, nr. 8-12 & 14, 1912;
 • Poezia lirică indiană. „Convorbiri Literare”, LXVII, nr. 6, mai 1934, pp. 527-533;
 • Resturi de aoriste în limba latină. „Convorbiri Literare”, XLII, nr. 10, octombrie 1908, pp. 398-410;
 • Șacalul albastru. Poveste din Pancatantra I.11. Vălenii de Munte-București: „Neamul Românesc Literar”, II, nr. 9, 1910, pp. 142-143;
 • Un aeroplan în vechea Indie. „Convorbiri Literare”, XLIV, nr. 3, mai 1910, pp. 319-328;
 • Un orientalist român. Amintiri despre C. Georgian. „Convorbiri Literare”, XLI, nr. 8, august 1907, pp. 825-829;
 • Manuale de limba latină pentru clasele III și IV.
 • Titu Liviu pentru clasa VII.
 • În manuscris: Dicționarul Complect al limbii latine cuprinzând toate cuvintele din epoca arhaică până în sec. VII d.C.

Cf.: Sărbătoarea profesorilor trecuți la pensie. Asociația Nifoniștilor, luni, 25 Martie 1940.

Kindle
Published inUncategorized