Skip to content

Accentul

Kindle

8. În sanscrita clasică se accentuează silaba penultimă dacă e lungă; d.e.: bhavā́mi „eu sînt”; – bhavánti „ei sînt”.

Dacă silaba penultimă e scurtă, se accentuează antepenultima; d.e.: bhávati „el este”.

Dacă și antepenultima este scurtă, atunci se accentuează silaba a patra de la sfîrșit; d.e.: dúhitaram „pe fiică”.

Regula accentului este, deci, aceeași ca în limba latină, cu deosebirea că în sanscrită poate fi accentuată și silaba a patra de la sfîrșit.

 1. În limba vedică accentul era cu totul diferit. Numeroasele reguli privitoare la acest accent se pot rezuma astfel:
  1. În declinare:
   1. Vocativul poartă totdeauna accentul pe prima silabă (așa trebuie socotit ca accentuat vocativul și atunci cînd stă în paradigmă alături de nominativ).
   2. Dacă o tulpină nu e accentuată pe silaba finală (d.e. bhágavant, sumánas), accentul rămîne pe aceeași silabă în tot cursul declinării (afară de vocativ; v. 1).
   3. Dacă tulpina e accentuată pe finală (ca, de pildă, la cuvintele monosilabice), atunci ea își păstrează accentul pe aceeași silabă la cazurile tari (64, 1). La cazurile slabe, accentul stă uneori pe terminație, mai ales cînd aceasta începe cu o vocală (64, II, 2); d.e.: nom. sg. náu-ḥ „corabie”; ins. sg. nāv-ā́; ins. pl. nau-bhíḥ; – mahánt „mare”, ins. sg. mahat-ā́, însă ins. pl. mahád-bhiḥ.

Cele mai multe cuvinte monosilabice se declină ca náu-ḥ, adică poartă accentul pe rădăcină numai la cazurile tari; cf. scr. pā́t, „picior”, loc. sg, pad-í cu grec. (doric) πῶς, dat. sg. πoδ-í.

II.1. În conjugarea tematică accentul rămîne constant pe aceeași silabă (202,3,a).

2. În conjugarea atematica numai tulpina tare e accentuată; cînd tulpina e slabă, accentul stă pe terminație (209,1,a).

b. Regulile de mai sus se pot rezuma, la rîndul lor, astfel:

 1. Tulpina tare (în declinare și în conjugare) are totdeauna accentul pe ea (64, I; 209, 1, a).
 2. Tulpina slabă în declinare este adesea neaccentuată, mai ales la cazurile foarte slabe; în conjugare tulpina slabă nu are niciodată accent (209, 1, a).
Kindle
Published inFilologieGramaticăSanskrităUncategorized