Skip to content

Apofonia

Kindle
  1. Vocalele au în sanscrită trei grade apofonice: gradul redus, gradul tare și gradul lungit. La gradul redus stau voca­lele simple: i, u etc.; gradul tare e numit de indieni guṇa; iar gradul lungit se numeşte la ei vr̥ddhi.

Aceste grade sînt indicate în tabloul de mai jos:

Vocale simple aā iī uū
Guṇa aā e o ar al
Vr̥ddhi ā ai au ā

10. Guṇa şi vr̥ddhi sînt schimbările cele mai regulate şi cele mai frecvente ale vocalelor şi se găsesc peste tot în flexiune şi în derivare.

11. O vocală guṇa se deosebeşte de vocala simplă corespunzâtoare printr-un element a pus înaintea ei şi combinat cu ea după regulile uzuale. O vocală vr̥ddhi se formează printr-o nouă adăugare a lui a înaintea vocalei guṇa. Astfel guṇa corespunzător lui i sau ī este e (a+i); iar vr̥ddhi corespunză­tor este ai (a+e).

12. În toate fenomenele de guṇa a rămîne neschimbat, căci a este propriul său guṇa; tot astfel şi ā rămîne şi el neschimbat, atît în guṇa cît şi în vr̥ddhi.

13. Vocala nu poate fi transformată în guṇa într-o silabă radicală lungă şi închisă, ca d.e.: jīv, „a trăi”, nind, „a cri­tica”.

Kindle
Published inFilologieGramaticăSanskrităUncategorized