Skip to content

Consoana finală în pauză

Kindle

14. Cînd un cuvînt se termină în mai multe consoane, nu rămîne decît prima; d.e.: *sants > san „fiind”.

15. Consoana finală a unui cuvînt în pauză poate fi nu­mai o surdă, o nazală sau visarga.

Palatalele însă fac excepție (v. 16, 2).

16. 1. Sonorele și aspiratele, cînd sînt finale, devin surde, d.e.: tad > tat „aceasta”; *yudhs > yudh (v. 14) > yut „lupta”.

Și aici palatalele fac excepție (v. 2).

a. Dacă o silabă radicală începe cu o sonoră și sfîrșește cu o sonoră aspirată, atunci aspirația trece la consoana inițială; d.e.: budh „a observa” > bhut.

2. Consoanele palatale finale se schimbă în k; d.e.: vāc > > vāk „voce”; – sraj > srak „coroană”.

a. Uneori j > : devarāj >, devarāṭ „regele zeilor”.

3. Spirantele ś,  și aspirata h, cînd sînt finale, devin și ele k său ; d.e.: dig > dik „regiune”; însă: vig > viṭ „popor”; ṣaṣ > ṣaṭ „șase”; madhulih > madhuliṭ „albină”.

4. r, s >  după o vocală; d.e.: punar > punaḥ „iarăși”; aśvas > aśvaḥ „cal”.

17. Transformările sunetelor în propoziție și înlăuntrul cu­vintelor se numesc saṁdhi „combinație”.

Kindle
Published inFilologieGramaticăSanskrită