Skip to content

Consoane inițiale

Kindle

36. h inițial transformă o surdă precedentă, din forma cuvîntului în pauză, în sonoră (25) iar h devine aspirata sonoră corespunzătoare; (adică: surdă + h > sonoră + sonoră aspirată); d.e.: vāk hi > vāg ghi „căci cuvintul”; – tat hi > tad dhi „căci aceasta”.

37. ch inițial devine cch după o vocală scurtă, după  „să nu” și după ā „spre”: na cchindanti „ei nu taie”.

  1. ch se scrie cch în interiorul cuvîntului, după orice vocală; d.e.: ciccheda „el a tăiat”.
  2. Cu privire la schimbarea lui c în ch după t și n, v. 27 și 30, 1.
Kindle
Published inFilologieGramaticăSanskrită