Skip to content

Prefață la ediția IV

Kindle

Ediția de față a acestui manual se deosebește foarte puțin de partea I-a din manualul de Apologetică sau Elemente de Filosofia religiunii creștine, care s’a predat până anul acesta în clasa VII liceală. Se deosebește așa de puțin, pentrucă actuala programă n’a făcut decât să împartă pentru două clase, a VII și VIII, materia care se preda până aci numai în clasa VII. Nu e nou aci – înțeleg în programă – decât schimbarea titlului manualului, schimbarea titlului câtorva lecțiuni și eliminarea altora.

Era dar foarte firesc ca și manualul să nu fie schimbat, decât în punctele cerute de programă. Și așa s’a și făcut. Singura deosebire și neconformare în totul cu programa este lipsa lecțiunii „Religiunea și filosofia”, cerută de programă și expunerea „Spiritualității și nemuririi sufletului omenesc” în trei lecțiuni în loc de una, cum cere programa.

Am făcut aceasta pentru a nu depăși decât cu una numărul de lecțiuni prevăzut de programă și pentrucă am socotit, că raportul dintre religiune și filosofie, care este în bună parte identic cu cel dintre religiune și știință, poate fi sacrificat pentru o expunere mai amănunțită despre suflet.

Cred totuși că depășirea numărului lecțiunilor cerute de programă nu este o crimă și la edițiunea viitoare voiu pune și lecțiunea: „Religiunea și filosofia”. 

Îmi place să cred, de asemeni, că și în această formă, manualul meu va fi primit cu aceeași căldură de colegii profesori cu care au fost primite edițiile precedente, și că va aduce școalei aceleași eminente foloase.

Autorul

6 August 1935

Kindle
Published inUncategorized