Skip to content

Prefață la ediția V

Kindle

Nicio deosebire între această ediție și cea precedentă. N’am introdus nici măcar făgăduita lecțiune despre „Religiune și filosofie”, pentrucă mai întâi n’am putut să depășesc cu încă una numărul lecțiunilor prevăzute de programă, sau să reduc una din cele trei lecții despre „Spiritualitatea și nemurirea sufletului omenesc”. N’am făcut apoi – cum spuneam și în prefața ediției precedente – pentrucă raportul dintre religiune și filosofie este aproape identic cu cel dintre religiune și știință, tratat în lecțiunea IV. Având dar întru totul aceeași înfățișare și structură, cu ediția precedentă, sunt încredințat că va aduce școalei aceleași servicii.

Autorul

25 Septemvrie 1936

Kindle
Published inUncategorized