Skip to content

ṣaṭkarman

« Înapoi la Dicționar
Kindle

ṣaṭkarman – șase acțiuni/activități: 

 • îndatoririle brahminului:
  1. aprofundarea/recitarea Vedelor (adhyaya),
  2. predarea Vedelor (adhyāpana),
  3. realizarea sacrificiilor (yajana),
  4. realizarea sacrificiilor pentru altcineva (yājana),
  5. dăruirea ofrandelor (dāna),
  6. acceptarea ofrandelor (pratigraha);
 • obligații zilnice:
  1. îmbăierea rituală (snāna),
  2. rugăciunea în cele trei momente ale zilei (saṃdhyājapa),
  3. adorarea divinității/ființei supreme (brahmayajña),
  4. oblația de apă către zei, sfinți și străbuni (tarpaṇa),
  5. oblația adusă focului (homa),
  6. adorarea zeităților (devapūjā);
 • acțiunile permise unui brahmin:
  1. spicuirea (ta),
  2. milostenia nesolicitată (amṛta),
  3. milostenia solicitată (mta),
  4. agricultura (karṣaa),
  5. comerțul (satyānta),
  6. servitutea (śvavtti);
 • acțiunile de aservire:
  1. pacificare/prosperitate (śānti),
  2. subjugare/fermecare (vaśīkaraa/vaśya),
  3. paralizare (stambhana),
  4. dezbinare/disensiune (vidvea[a]/dveśa),
  5. ruinare/supărare (uccāṭana),
  6. distrugere/ucidere (māraa) sau atragerea femeilor (strī-āki);
 • acțiunile de purificare:
  1. spălătura (dhauti),
  2. purificarea intestinului (vasti/basti),
  3. purificarea nasului (neti/ī),
  4. purificarea ochilor (trāaka),
  5. purificarea uzuală (naulika),
  6. strălucirea craniului (kapāla-bhāti);
Kindle
« Înapoi la Dicționar