Skip to content

ādhāra

« Înapoi la Dicționar
Kindle

ādhāra – su­port, spri­jin, sub­strat; aju­tor; vas, re­cep­ta­cul; dig, ba­raj; re­zer­vor, lac; în­țe­le­ge­re; zo­nă si­tua­tă la ni­ve­lul cor­pu­lui gro­sier care fa­ci­li­tea­ză con­cen­tra­rea (dhāraṇā) min­ții (manas) și a su­flu­lui (prāṇa) și me­di­ta­ția (dhyāna), fiind în nr. de 16;

Kindle
« Înapoi la Dicționar