Skip to content

āgama

« Înapoi la Dicționar
Kindle

āgama – venire, apro­pie­re; ajungere; apariție; origine; citire, stu­die­re; știință; doc­tri­nă tra­di­țio­na­lă, în­vă­ță­tu­ră sacră; precept, cu­le­ge­re de texte sacre; trans­mi­te­re prin tra­di­ție; măr­tu­rie ve­ri­di­că, re­ve­la­ție; re­a­pa­ri­ție; ob­ți­ne­rea cunoașterii;

Kindle
« Înapoi la Dicționar