Skip to content

āśaya

« Înapoi la Dicționar
Kindle

āśaya – loc de odih­nă, pat; scaun, loc; azil, lo­cu­in­ță / refugiu; recipient; orice cavitate a corpului; stomac, abdomen; sediul sen­ti­men­te­lor / gân­du­ri­lor, mintea, ini­ma, su­fle­tul; gând, înțeles, intenție; dispoziție de spirit, modul de a gândi; „depozitul” / „sol­dul” re­zul­ta­te­lor ac­țiu­ni­lor an­te­rioa­re, aflate sub forma depozitelor mentale (pozitive / negative) ce determină ex­pe­rien­ța su­fle­tu­lui in­di­vi­dual; voință; plăcere; vir­tu­te; viciu; soartă; avere, proprietate;

Kindle
« Înapoi la Dicționar