Skip to content

bhāvana

« Înapoi la Dicționar
Kindle

bhāvana – cauzând, efectuând, producând, afi­șând, manifestând; pro­mo­vând; ima­gi­nând, în­chi­pu­ind; ac­tul de a produce / efec­tua; con­cep­ție, în­țe­le­ge­re, ima­gi­na­ție, pre­su­pu­ne­re, fan­te­zie, gân­di­re, me­di­ta­ție; de­mon­stra­ție, ar­gu­ment, cons­ta­ta­re; de­vo­ta­ment, cre­din­ța; re­flec­ta­re, con­tem­pla­re; no­țiu­nea / con­cep­tul drept / co­rect; atitudine; rea­li­za­re;

Kindle
« Înapoi la Dicționar