Skip to content

cakra

« Înapoi la Dicționar
Kindle

cakra – roată, cerc; vortex, centru psiho-energetic alcătuit din nāḍī; de regula 6 la număr (ādhāramūlādhāra, svādhiṣṭhāna, maṇipūra, anāhata, viśuddhiviśuddha, ājñā); acestea simbolizează procesul cosmic de manifestare și resorbție în 6 etape ce conțin atât categoriile (tattva) Sāṃkhya cât și alfabetul sanskrit; se află de-a lungul coloanei vertebrale (meru-daṇḍa), în interiorul sau atașate lui citrinī, pornind din osul sacru (mūlādhāra) și terminând cu ultima vertebră cervicală (ājñā); cf. S.Al-G.

în mitologia indiană, atât vedică, hinduistă, cât și buddhistă, roata este simbolul timpului (spițele ei corespund zilelor, lunilor sau anotimpurilor) și al devenirii ciclice, expresie a ordinei universale (universale și cosmice); ea este identificată cu Brahman, Prajāpati sau Īśvara care au pus-o în mișcare cu ajutorul sacrificiului; prin sacrificiu, omul – repetând gestul arhetipal – învârte roata vieții, și ia parte la menținerea lumii și a ordinei universale;

Kindle
« Înapoi la Dicționar