Skip to content

duḥkha

« Înapoi la Dicționar
Kindle

duḥkha – neliniștit, inconfortabil, neplăcut, dificil; neliniște, durere, tristețe, necaz, dificultate, su­fe­rin­ță; chin; aceasta are drept cauză principală ignoranța (avidyā) cu privire la propria natură și poate fi cla­si­fi­ca­tă astfel: (1) ādhyātmika – auto-provocată, ca rezultat direct al propriilor acțiuni / decizii; – fi­zi­că, dezechilibrul constituenților umorali: vāta, pitta și śleṣman / kapha; – psihică, prezența a ceea ce este neplăcut în detrimentul a ceea ce este plăcut; (2) ādhibhautika – prin alte făpturi, de la cele mai mici bacterii până la cele mai mari animale; (3) ādhidaivika – prin ființele celeste, supranaturale, des­tin / forțele naturii; se poate face o diferență între durerea experimentată organoleptic (indriya), ine­ren­tă acestei existențe (saṃsāra), și suferința opțională ca identificare (mamatā) cu această durere ori ca rezultat al neîmplinirii, ambele fiind de fel „tul­bu­ră­toa­re” (kleśa) și generatoare de condiționări (vāsanā);

Kindle
« Înapoi la Dicționar