Skip to content

guṇa

« Înapoi la Dicționar
Kindle

guṇa – coardă, fir, ghirlandă; caracteristică, ca­li­ta­te, proprietate, atribut, tendință; factor de mul­ti­pli­ca­re, coe­fi­ci­ent; sub­di­vi­ziu­ne, specie, fel; ele­ment se­cun­dar / sub­or­do­nat; as­pect / constituent / ca­rac­te­ris­ti­că a lui prakṛti (sattva, rajas & tamas); virtute, merit, ex­ce­len­ță; pu­te­re (siddhi vibhūti);

Kindle
« Înapoi la Dicționar