Skip to content

guru

« Înapoi la Dicționar
Kindle

guru – greu, mare, important; venerabil, maestru; cf. S.Al-G.: în vechiul brahmanism ter­me­nul de­sem­nea­ză preceptorul spiritual sau fon­da­to­rul unei tra­di­ții spi­ri­tua­le; elevul tre­buie să-i acor­de su­pu­ne­re to­ta­lă în timpul noviciatului și un res­pect total în res­tul vieții; în hinduism și în sec­te­le re­li­gioa­se tar­di­ve im­por­tan­ța învățătorului spiritual creș­te, fiind con­si­de­rat ca o divinitate în­car­na­tă și, ca ata­re, obiect al unei adorații cu caracter religios;

Kindle
« Înapoi la Dicționar