Skip to content

haṁsa

« Înapoi la Dicționar
Kindle

haṁsa – specie de pa­să­re de apă mare: le­bă­dă, gâscă etc.; co­no­tea­ză spi­ri­tul in­di­vi­dual (jīva-ātman) care plu­teș­te, fără a se „uda”, pe oceanul ma­ni­fes­tă­rii (saṁsāra); cele 2 silabe rostite invers re­pre­zin­tă ru­gă­ciu­nea ne­ros­ti­tă (ajapā-japa) so’haṁ (Acesta sunt eu), unde SA / SAH / SO este sunetul natural care apare la inspirare, iar HAM / HUM la ex­pi­ra­re, sau viceversa (cf. VBh 155); vezi și GhS V.85, Īśa-up.Haṁsa-up., Mahāvākya-up., Yoga-c.up, Yoga-ś.up, Vākya-vr̥tti etc.;

Kindle
« Înapoi la Dicționar