Skip to content

kṣatriya

« Înapoi la Dicționar
Kindle

kṣatriya – persoană din cea de-a doua castă (varṇa), a cărei îndatorire este de a apăra și proteja legea și oamenii; este casta militară din care fac parte și conducătorii (rājan); conducător;

Kindle
« Înapoi la Dicționar