Skip to content

manas

« Înapoi la Dicționar
Kindle

manas – min­te, gând, sen­ti­ment; as­pec­tul tamas al psi­hi­cu­lui (citta) ca simț/ins­tru­ment in­tern (antaḥkaraṇa);

Kindle
« Înapoi la Dicționar