Skip to content

nāḍī

« Înapoi la Dicționar
Kindle

nāḍī – tub/vas capilar (arteră, venă); nară; flaut; pe­rioa­dă de timp = ½ muhūrta; numărul tra­se­e­lor psi­ho-ener­ge­ti­ce acestora va­ria­ză în textele Yoga: 350.000 (ŚS II.13), 200.000 (GP 12), 80.000 (TrbUp), 72.000 ( 25-41 & Hyp IV.18), 10 (BāUp) etc.; vezi DUp IV.5b-8; în ChUp VIII.6.1 (trad. dr. Radu Bercea):

ve­ne­le aces­tea ale inimii sunt dintr-o plă­mă­dea­lă sub­ți­re brună, al­bă, albastră, galbenă și roșie. Într-ade­văr, Soarele este brun, el este alb, el este al­bas­tru, el este galben, el este roșu.

iar KṣUp 7-8 dec­la­ră ca ele pot fi negre, maro, roșii sau albe; har­ta tra­se­e­lor psi­ho-ener­ge­ti­ce (nāḍī/sirā), care își au obâr­șia în kanda (nod), se su­pra­pu­ne pes­te hi­dro­gra­fia mai mult sau mai pu­țin mi­to­lo­gi­că a sub­con­ti­nen­tu­lui in­dian; fie­ca­re tra­seu este pre­zi­dat de o zei­ta­te și de­ser­veș­te anu­mi­te funcții fi­zio­lo­gi­ce;

suṣumṇā vajriṇī citriṇī brahman
Agni Sūrya Candra
tamas rajas sattva
  • taraṇi: care se mișcă înainte, soarele; v. piṅgalā;

  • vajrā: adamantină/trăsnet; v. vajriṇī;

  • vajra-garbha: conținătoarea celei adamantine; v. suṣumṇā;

  • vajriṇī: posesoarea trăsnetului; se află în interiorul lui suṣumṇā; strălucitoare, începe de sub organul genital (meḍhra), la 2 degete deasupra lui suṣumṇā, și ajunge până în craniu (śiras);

  • vāruṇī/varuṇā: cea lichidă; stă între yaśasvinī și kuhū; Vāyu;

  • vīṇādaṇḍa: coada vīṇei; trupul omenesc este asemuit instrumentelor muzicale, de regula cu corzi; v. suṣumṇā;

  • viśvodarā/ī: pântecul universal; stă între kuhū și hastijihvā; se află situat în centrul lui kanda; Pāvaka;

  • yaśasvinī: cea strălucitoare/Yaśasvinī; stă între pūṣā și sarasvatī în spatele lui piṅgalā și ajunge până la urechea stângă; ajunge până la extremitatea degetului mare de la piciorul stâng; Soarele;

Kindle
« Înapoi la Dicționar