Skip to content

nāḍī

« Înapoi la Dicționar
Kindle

nāḍī – tub/vas capilar (arteră, venă); flaut; pe­rioa­dă de timp = ½ muhūrta; numărul tra­se­e­lor psi­ho-ener­ge­ti­ce acestora va­ria­ză în textele Yoga: 350.000 (ŚS II.13), 200.000 (GP 12), 80.000 (TrbUp), 72.000 ( 25-41 & Hyp IV.18), 10 (BāUp) etc.; vezi DUp IV.5b-8; în ChUp VIII.6.1 (trad. dr. Radu Bercea) găsim: „ve­ne­le aces­tea ale inimii sunt dintr-o plă­­dea­lă sub­ți­re brună, al­bă, albastră, galbenă și roșie. Într-ade­văr, Soarele este brun, el este alb, el este al­bas­tru, el este galben, el este roșu.” iar KṣUp 7-8 dec­la­ră ca ele pot fi negre, maro, roșii sau albe; har­ta tra­se­e­lor psi­ho-ener­ge­ti­ce (nāḍī/sirā), care își au obâr­șia în kanda (nod), se su­pra­pu­ne pes­te hi­dro­gra­fia mai mult sau mai pu­țin mi­to­lo­gi­că a sub­con­ti­nen­tu­lui in­dian; fie­ca­re tra­seu este pre­zi­dat de o zei­ta­te și de­ser­veș­te anu­mi­te funcții fi­zio­lo­gi­ce;

 • alambusā/alambuṣā: limita; se află în cele două urechi; se întinde până la anus și atinge centrul lui kanda; rămâne în gură; se întinde până la urechea stângă; Varuṇa (Domnul apelor);
 • avadhūti[]: cea care distruge; v. suṣumṇā;
 • brahma-sūtra: firul lui Brahmā; se află în, sau este interiorul lui citriṇī prin care circulă Kuṇḍalinī; pornește din „gura” lui svayambhū-liṅga și ajunge lângă Ādi-deva/Paramaśiva (Para-bindu) din sahasrāra-padma, străpungând centrul pericalpului celor 6 vortexuri (cakra); v. suṣumṇā;

 • brahmadhamanī: traseul/vena lui Brahmā; v. suṣumṇā;

 • candra: luna; v. iḍā;

 • citriṇī: pestriță, împodobită strălucitor; se află în interiorul lui vajriṇī, subțire ca un fir de pânză de păianjen;

 • gāndhārā/ī: cea înmiresmată/roșie; se află în fața sau la dreapta lui iḍā și ajunge la ochiul stâng sau extremitatea ochiului drept; Candra (Luna);

 • hastijihvā: limba elefantului; se află în spatele sau la stânga lui iḍā și ajunge în ochiul drept; ajunge până la extremitatea degetului mare al piciorului drept; Varuṇa;

 • iḍā: cea răcoritoare; se află la stânga de suṣumṇā; pornește din scrot și ajunge până la extremitatea stângă a nasului; lunară, deschisă la culoare, întrupare a nectarului (amr̥tavigraha); aici rezidă vocalele lungi; prin acesta curge apāna corespunzătoare lui nāda/Śakti; Hari; Śaktirūpa Devī; Yamunā/Jāhnavī;

 • kuhū: Luna nouă; se află la dreapta de suṣumṇā; se află în penis; prin ea se produce defecarea; situată în partea din față a suṣumṇā-ei, strălucitoare precum Luna plină; Foamea;

 • madhyagā: cea care merge prin mijloc; v. suṣumṇā;

 • madhyamārga: calea de mijloc; v. suṣumṇā;

 • mahāpatha: calea cea mare; v. suṣumṇā;

 • mihira: soarele; v. piṅgalā;

 • mokṣamārga: calea eliberării; v. suṣumṇā;

 • nirālambanāntara: interiorul fără suport; v. suṣumṇā;

 • payasvinī: noaptea; ajunge până la extremitatea urechii drepte; Prajāpati;

 • piṅgalā: cea roșcată/ardentă; se află la dreapta de suṣumṇā, dedesubt și deasupra; este roșie, pornește din scrot și ajunge până la extremitatea dreaptă a nasului sau; fiind solară, aici rezidă vocalele scurte; prin acesta curge prāṇa corespunzătoare lui bindu/Śiva; Rudrātmikā Devī; Sarasvatī sau Yamunā; Brahmā;

 • pūṣā: cea hrănitoare; se află în fața lui piṅgalā și ajunge până la urechea dreaptă; ajunge până la extremitatea ochiului stâng și acționează prin spatele traseului energetic piṅgalā; Pūṣan;

 • śakti-mārga: calea lui Śakti; v. suṣumṇā;

 • śāmbhavī: cea care duce spre Śambhu; Durgā; v. suṣumṇā;

 • śaṅkhinī: scoica; stă între gāndhārā & sarasvatī; pornește din kanda, trece prin gât, una dintre ramificații ajunge până la extremitatea urechii stângi, iar cealaltă merge spre creștetul capului, deasupra ei fiind cerul (gagana); se află în mūlādhāra; fața ei se mișcă în jos; Candra (Luna);

 • sarasvatī: cea curgătoare/Sarasvatī; se află la stânga de suṣumṇā; urcă până în vârful limbii; Virāj; uneori sinonim pentru suṣumṇā;

 • śaśin: luna; v. iḍā;

 • śmaśāna: cimitirul; v. suṣumṇā;

 • śūnya: vidul; v. suṣumṇā;

 • sūrya: soarele; v. piṅgalā;

 • suṣumṇā/: cea milostivă/preabună; una dintre cele 7 raze principale ale Soarelui care încălzesc Luna; roșie, vibrantă (întruparea lui AUṀ), străbăte coloana vertebrală din centrul „nodului” (kanda) până spre lotusul cu 12 petale din creștetul capului; Śiva; Gaṅgā sau Sarasvatī; de la ultima vertebră spre brahmarandhra se sprijină pe śaṅkhinī;

suṣumṇā vajriṇī citriṇī brahman
Agni Sūrya Candra
tamas rajas sattva
 • taraṇi: care se mișcă înainte, soarele; v. piṅgalā;

 • vajrā: adamantină/trăsnet; v. vajriṇī;

 • vajra-garbha: conținătoarea celei adamantine; v. suṣumṇā;

 • vajriṇī: posesoarea trăsnetului; se află în interiorul lui suṣumṇā; strălucitoare, începe de sub organul genital (meḍhra), la 2 degete deasupra lui suṣumṇā, și ajunge până în craniu (śiras);

 • vāruṇī/varuṇā: cea lichidă; stă între yaśasvinī și kuhū; Vāyu;

 • vīṇādaṇḍa: coada vīṇei; trupul omenesc este asemuit instrumentelor muzicale, de regula cu corzi; v. suṣumṇā;

 • viśvodarā/ī: pântecul universal; stă între kuhū și hastijihvā; se află situat în centrul lui kanda; Pāvaka;

 • yaśasvinī: cea strălucitoare/Yaśasvinī; stă între pūṣā și sarasvatī în spatele lui piṅgalā și ajunge până la urechea stângă; ajunge până la extremitatea degetului mare de la piciorul stâng; Soarele;

Kindle
« Înapoi la Dicționar