Skip to content

pravṛtti

« Înapoi la Dicționar
Kindle

pravṛtti – avans, progres, mișcare înainte; manifestare, apariție; sursă, ori­gi­ne, cauză; activitate, efi­ca­ci­ta­te, efort; viață activă; de­vo­ta­ment către, în­cli­na­ție/ten­din­ță către, pre­di­lec­ție pen­tru; aplicare, fo­lo­si­re, uti­li­za­re; practică, com­por­ta­ment; continuitate, pre­va­len­ță; soar­tă, destin; știri, vești; cu­noaș­te­re; ex­su­da­tul tâm­ple­lor ele­fan­tu­lui în timpul rutului; creștere, mul­ti­pli­ca­re;

Kindle
« Înapoi la Dicționar