Skip to content

r̥ṣi

« Înapoi la Dicționar
Kindle

r̥ṣi – cf. S.Al-G.: personaje mitologice, poeți înțelepți autorii presupuși ai Vedelor (cărora le-au fost revelate imnurile vedice); Textele mai recente vorbesc de cei șapte r̥ṣi (saptarṣi), considerându-i străbuni eponimi ai clanurilor brahmanice; în astronomie, cei șapte r̥ṣi corespund constelației „Ursa Mare“; într-o accepție nemitologică, termenul desemnează înțelepții sau anahoreții sanctificați prin viața lor austeră;

Kindle
« Înapoi la Dicționar