Skip to content

saṃskāra

« Înapoi la Dicționar
Kindle

saṃskāra – punere împreună, for­ma­re / facere bună / perfectă, realizare, pu­ri­fi­ca­re, curățare, pre­gă­ti­re, rafinare (metale), șle­fu­ire (pie­tre), creștere (animale sau plante); for­ma­rea minții; co­rec­ti­tu­di­ne, pu­ri­ta­te; sa­cra­li­za­re, sfin­țire, consacrare; o ceremonie sacră / sfin­ți­toa­re (care purifică de pă­ca­tul do­bân­dit în uter și care conduce la renaștere); ceremonia funerară; capacitatea de memorare, amin­ti­re/în­ti­pă­ri­re men­ta­lă/psi­hi­că; con­for­ma­ție mentală, creație a minții;

Kindle
« Înapoi la Dicționar