Skip to content

siddhi

« Înapoi la Dicționar
Kindle

siddhi – realizare, performanță, împlinire, de­să­vâr­și­re, în­de­pli­ni­re com­ple­tă, succes; vindecare; de­mon­stra­ție, dovadă, concluzie de ne­con­tes­tat, rezultat; pre­gă­ti­re, maturare, maturitate; promptitudine; pros­pe­ri­ta­te, succes personal, avere, noroc, avantaj; fericirea supremă, beatitudine, sfințire completă (prin penitență), emanciparea fi­na­lă, perfecțiune; do­bân­di­rea puterilor supranaturale, orice abilitate / fa­cul­ta­te / ca­pa­ci­ta­tea ne­o­biș­nu­i­tă, indemânare, dex­te­ri­ta­te, artă; eficacitate, eficiență; înțelegere, in­te­li­gen­ță; cele 8 siddhi sunt: aṇiman, mahiman, gariman, laghiman, prāpti, prākāmya, īśitā & vaśitva;

Kindle
« Înapoi la Dicționar