Skip to content

tapas

« Înapoi la Dicționar
Kindle

tapas – caldură, fierbințeală; foc; durere, suferință; austeritate, mortificarea trupului, penitență, asceză (v. și Yb 34); asceza reprezintă acel act volitiv de curmare la toate nivelurile făpturii a tendințelor naturale spre dispersare, și nu un act de ispășire a păcatelor, astfel aceasta nu implică mortificarea trupului (act auto-agresiv), ci transcenderea condiționărilor biologice / instinctuale; deși exagerările nu sunt străine niciunei tradiții religioase, ele rămân totuși în ansamblu un fenomen marginal;

Kindle
« Înapoi la Dicționar