Skip to content

vijñāna

« Înapoi la Dicționar
Kindle

vijñāna – cf. S.Al-G.: cunoașterea discursivă a realităților fenomenale; are drept obiect cele trei Principii ontologice: primul este Cel care cunoaște, adică Spiritul (puruṣa); al doilea este Cel Nemanifestat (avyakta), numit și Cel Prestabilit (pradhāna), reprezentând forma originară și nediferențiată a lumii; al treilea, Cel Manifestat (vyakta), lumea sensibilă, este obiect al cunoașterii directe prin percepție (pratyakṣa), spre deosebire de primele două principii care sunt cunoscute indirect, prin inferență (anumāna). Lista Principiilor (tattva) care intră în alcătuirea Celui Manifestat este obiectul controverselor exegetice. După Gauḍapāda s-ar include Cel Mare (mahat) = Intelectul (buddhi), Eul (ahaṃkāra), cele cinci Elemente subtile (tanmātra), cele unsprezece forțe (indriya) și cele cinci Elemente (bhūta). După Vācaspati, Cel Manifestat ar cuprinde numai cele cinci Elemente (bhūta) de natură materială.

Kindle
« Înapoi la Dicționar