Skip to content

vikṣepa

« Înapoi la Dicționar
Kindle

vikṣepa – împrăștiere, dis­per­sa­re, des­căr­ca­re; tre­mu­ra­re, clă­ti­na­re; dând frâu liber, com­pla­ce­re, ne­gli­ja­re, lă­sând să alu­ne­ce / scape; ne­a­ten­ție, dis­tra­ge­re, con­fu­zie, per­ple­xi­ta­te; ex­tin­de­re, pro­iec­ție; abuz, in­ju­rie; com­pa­siu­ne, milă; trimitere, ex­pe­die­re;

Kindle
« Înapoi la Dicționar