Skip to content

viśeṣa

« Înapoi la Dicționar
Kindle

viśeṣa – dis­tinc­ție, di­fe­ren­ța din­tre; di­fe­ren­ță ca­rac­te­ris­ti­că, sem­nul spe­ci­fic, pro­prie­ta­tea spe­cia­lă, spe­ci­fi­ci­ta­te, par­ti­cu­la­ri­ta­te; fel, specie, in­di­vid; dis­tinc­ție, me­rit deo­se­bit, ex­ce­len­ță, su­pe­rio­ri­ta­te; par­ti­cu­la­ri­ta­te, in­di­vi­dua­li­ta­te, di­fe­ren­ță esen­ția­lă, esen­ța in­di­vi­dua­lă;

Kindle
« Înapoi la Dicționar