Skip to content

yama

« Înapoi la Dicționar
Kindle

yama – zeul morții si al dreptății, judecător suprem a tot ce există; numele său obișnuit este Dharma („Vir­tu­te, Dreptate, Lege“); reguli morale; înfrânări sau „ceea ce nu trebuie făcut” la nivel mental, ver­bal și fizic, de­ter­mi­nând o schimbare de atitudine mai presus decât una comportamentală; ignorarea de­să­vâr­și­rii acestor re­gle­men­tări duce implicit la ratarea scopului – eliberarea / mântuirea; textele cla­si­ce enumeră 5 (ahiṃsā, satya, asteya, brahmacarya & aparigraha) iar cele medievale 10 tipuri; aces­tea nu sunt „con­di­țio­na­te de felul nașterii, loc, timp ori circumstanțe, și sunt extinse la toate sta­di­i­le vie­ții; formează „marele le­gă­mânt” (mahāvrata)” care facilitează „dobândirea înțelepciunii (prajñā), prin care este realizată propria na­tu­ră (v. Ysū II.30);

Kindle
« Înapoi la Dicționar