Skip to content

yogin

« Înapoi la Dicționar
Kindle

yogin – conectat cu, legat de, acom­pa­niat de, în po­se­sia a; în­zes­trat cu (puteri pa­ra­nor­ma­le); adept/prac­ti­cant al șco­lii (darśana) Yoga, sfânt, ascet, mistic; ma­gi­cian, pres­ti­di­gi­ta­tor; por­to­cal; al­ca­lin; Viṣṇu, Śiva

Kindle
« Înapoi la Dicționar