Skip to content

Aitareya-upaniṣad V

Kindle
  1. Cine este acesta pe care noi îl cinstim ca ātman? Care din doi este ātman? Este cel prin care se vede, sau cel prin care se aude, sau cel prin care se simt mirosurile, sau cel prin care se rostește cuvântul, sau cel prin care se face deosebirea între dulce și amar?
  2. Ceea ce-s inima și spiritul (manas) sunt comprehensiune, percepție, discernământ, cunoaștere, înțelepciune, intuiție, hotărâre, gândire, reflexie, imbold, memorie, imaginație, putere, forță vitală, dorință, voință. Toate acestea sunt denumiri ale cunoașterii.
  3. El este brahman, el este Indra, el este Prajāpati, toți acești zei și aceste cinci elemente mari: pământul, vântul, eterul, apele, luminile, aceste lucruri și cele, am spune, amestecate cu elementele mici; semințele de un soi și de un altul, și cele născute din ou, și cele născute din embrion, și cele născute din vapori, și cele născute din sămânță, cai, vaci, oameni, elefanți; tot ceea ce pe pământ respiră, și se mișcă, și zboară, și ceea ce nu se mișcă – totul este călăuzit de cunoaștere, se bizuie pe cunoaștere; lumea este călăuzită de cunoaștere, cunoașterea este temeiul său, cunoașterea este brahman.
  4. Datorită acestui ātman inzestrat cu cunoaștere, plecând din această lume și împlinindu-și toate dorințele în acea lume cerească, Vāmadeva a devenit nemuritor, a devenit nemuritor.

Traducere de Arion Roșu (1924-2007)

Kindle