Skip to content

Akṣi-upaniṣad I

Kindle

Cu siguranță că, după inițierea completă în diversele tipuri de Yoga, venerabilul Saṁkr̥ti a mers în lumea lui Sūrya. Închinându-se lui Sūrya, el l-a elogiat prin știința vizionarului:

OM! Închinare venerabilului Sūrya!
OM! Închinare puterii (tejas) ochiului!
OM! Închinare călătorului ceresc!
OM! Închinare domnului oștii cerești!
OM! Închinare întunericului (tamas)!
OM! Închinare energiei (rajas)!
OM! Închinare luminii (sattva)!

Du-mă din Neființă întru Ființă!
Du-mă din Întuneric întru Lumină!
Du-mă din Moarte întru Nemurire!

Închinare:
Venerabilului Mistuitor, alcătuire pură!
Venerabilei Lebede, alcătuire pură!
Arhetipului închinare!

Eu meditez asupra celui a cărui natură este universală, milostivă, alcătuită din amr̥ta și lumină, cunoscător al tuturor făpturilor, purificatorul Sūrya, suflul (prāṇa) tuturor ființelor, cel care răsare în nenumărate feluri înconjurat de o mie de raze.

OM!

Închinare venerabilului Sūrya – fiul infinitului, puterea ochiului! Fluviul zilelor! Fluviului închinare! Domnul sub forma lui Sūrya, slăvit astfel prin știința vizionarului, a spus încântat:

– Orice brahman care studiază neîntrerupt știința vizionarului, nu va fi atins de vreo boală a ochiului și nu va exista orb în familia sa. El va obține desăvârșirea (siddhi) în această știință de-o va împărtăși altor opt brahman-i – așa devine mare cel care o cunoaște.

Kindle