Skip to content

Akṣi-upaniṣad I

Kindle

अथ ह सांकृतिर्भगवानादित्यलोकं जगाम। तमादित्यं नत्वा चाक्षुष्मतीविद्यया तमस्तुवत्।

Cu siguranță că, după inițierea completă în diversele tipuri de Yoga, venerabilul Saṁkr̥ti a mers în lumea lui Sūrya. Închinându-se lui Sūrya, el l-a elogiat prin știința vizionarului:

नमो भगवते श्रीसूर्यायाक्षितेजसे नमः। खेचराय नमः। महासेनाय नमः। तमसे नमः। रजसे नमः। सत्त्वाय नमः।

OM! Închinare venerabilului Sūrya!
OM! Închinare puterii (tejas) ochiului!
OM! Închinare călătorului ceresc!
OM! Închinare domnului oștii cerești!
OM! Închinare întunericului (tamas)!
OM! Închinare energiei (rajas)!
OM! Închinare luminii (sattva)!

असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्योर्माऽमृतं गमय।

Du-mă din Neființă întru Ființă!
Du-mă din Întuneric întru Lumină!
Du-mă din Moarte întru Nemurire!

 

Închinare:
Venerabilului Mistuitor, alcătuire pură!
Venerabilei Lebede, alcătuire pură!
Arhetipului închinare!

Eu meditez asupra celui a cărui natură este universală, milostivă, alcătuită din amr̥ta și lumină, cunoscător al tuturor făpturilor, purificatorul Sūrya, suflul (prāṇa) tuturor ființelor, cel care răsare în nenumărate feluri înconjurat de o mie de raze.

OM!

Închinare venerabilului Sūrya – fiul infinitului, puterea ochiului! Fluviul zilelor! Fluviului închinare! Domnul sub forma lui Sūrya, slăvit astfel prin știința vizionarului, a spus încântat:

– Orice brahman care studiază neîntrerupt știința vizionarului, nu va fi atins de vreo boală a ochiului și nu va exista orb în familia sa. El va obține desăvârșirea (siddhi) în această știință de-o va împărtăși altor opt brahman-i – așa devine mare cel care o cunoaște.

Kindle