Skip to content

Avadhūta-gītā VIII

Kindle
  1. Prin pelerinajele închinate Ție, condiția Ta atotpătrunzătoare a fost distrusă; prin me­di­ta­ția făcută asupra Ta, trans­cen­den­ta Ta conștiință a fost distrusă; prin slava adusă Ție, am distrus transcendentul Tău cuvânt – iartă-mi de-a pururi în­tre­i­ta greșeală!
  2. Înțeleptul este acela al cărui intelect nu este rănit de dorințe, care-i răbdător, po­li­ti­cos, pur, lipsit de avere, indiferent, care mănâncă moderat, care-i liniștit, stabil și al cărui adăpost sunt Eu.
  3. Înțeleptul, care are o conștiință profundă, este vigilent, calm, posesor al celor 6 ca­li­tăți (guṇa), este modest, res­pec­tu­os cu alții, competent, com­pă­ti­mi­tor,
  4. Milostiv, nonviolent, suportă calm toate ființele, este esența adevărului, suflet ire­pro­șa­bil, același în toate și binefăcător.
  5. Calitățile unui avadhūta trebuie cunoscute, cu aju­to­rul silabelor, de la sfinții cu­nos­că­tori ai Adevărului cuprins în cu­vin­te­le Vedelor, învățătorii Vedelor și Vedāntei.
  6. Caracteristicile lui, conform literei A, sunt: pe de­plin eliberat din legăturile do­rin­țe­lor, are o viață fără de pată și la în­ce­put și la mijloc și la sfârșit – este de-a pururi în ānanda.
  7. Caracteristicile lui, conform silabei VA, sunt: este lipsit de impregnări ale sub­con­ști­en­tu­lui, cu­vân­ta­rea-i este pură este de-a pururi prezent.
  8. Caracteristicile lui, conform silabei DHU, sunt: are trupul dat cu cenușă, mintea îi este pură și sănătoasă, este eliberat atât de concentrare cât și de meditație.
  9. Caracteristicile lui, conform silabei TA, sunt: are gân­dul adevărat și neclintit, este total lipsit de gânduri tulburi și de ac­țiuni, este eliberat de ignoranță și egoism.
  10. Avadhūta-gītā este compusă de avadhūta Dattātreya, a cărui natură este alcătuită din ānanda – pentru cei care citesc sau aud aceasta, cu siguranță nu va mai există renaștere.

Aici se încheie al optulea capitol din Avadhūta-gītā, compusă de Śrī Dattātreya atunci când i-a co­mu­ni­cat lui Svāmī Kārtika ca­pi­to­lul numit ”Învățătura despre cunoașterea de sine”.

OM TAT SAT

Aici se sfârșește Avadhūta-gītā

Kindle