Skip to content

Colindele și himnele vedice

Kindle

– Aron Densușianu (1837-1900) –

I

Unulŭ din cele maĭ însemnate genurĭ ale poesieĭ nóstre populare suntŭ colindele, însemnate nu atâtŭ pentru avêntulŭ poeticŭ, câtŭ maĭ vêrtosŭ pentru vechimea lorŭ. Ele nu numaĭ forméză unŭ genŭ anume în poesia nóstră populară, dar se și deosebescŭ de tóte cele-lalte prin cuprinsulŭ și spiritulŭ lorŭ. Din ele respiră cu totulŭ altă atmosferă, decum simțimŭ în cele-lalte. Originea lorŭ nu-ĭ cunoscută, natura lorŭ nu-ĭ lămurită. Vomŭ încerca în acestŭ studiu sĕ revĕrsămŭ, de ne va fi cu putință, óre-care lumină, fie câtŭ de mică, asupra origineĭ și înțelesuluĭ colindelorŭ nóstre.

Maĭ ântâiŭ vomŭ încerca a le determina natura din însușĭ cuprinsulŭ lorŭ. Dar acestŭ cuprinsŭ este fórte variatŭ. Unele colinde aŭ cuprinsŭ religiosŭ și anume unele păgânŭ, altele creștinŭ și altele amestecatŭ, érășĭ altele se rapórtă la viéța socială, altele la agricultură, altele la deosebite ocupațiunĭ de petrecere, ca întrecerĭ la luptă, la vênătóre ș.a. Dintre tóte acestea numaĭ o singură specie póte sĕ fie …


Densușianu, Aron. „Colindele și himnele vedice”. Revista Critică-Literară. Iași, Anul I, nr. 1, ianuarie 1893, pp. 1-15.

Kindle