Skip to content

Darśana-upaniṣad IX

  1. Astfel, de aici încolo îți voi explica amănunțit despre panaceul tuturor problemelor ivite din saṁsāra, despre distrugătoarea oceanului existenței (saṁsāra), adică despre meditația (dhyāna) asupra Adevărului (r̥ta), a Existenței (satya), a Supremului brahman
  2. – O, domn al yoginilor! Sub forma „Acela sunt Eu” – așa trebuie să mediteze smerit yoginul asupra Domnului, cel cast, cel cu mulți ochi, formă omniprezentă, Maheśvara.
  3. Sau, altfel, să mediteze asupra Adevărului, Domnului, cunoașterii, beatitudinii, non-dualității, prea-purului, eternității, celui fără de început, mijloc sau sfârșit,
  4. Non-grosier, non-spațial, impalpabil, invizibil, insipid și inodor, incomensurabil, incomparabil,
  5. – O, tu preavirtuosule! Ātman este sat-cit-ānanda, nesfârșit. Yoginul, având în vedere eliberarea care se află dincolo de trup (videha-mukti), trebuie să mediteze: „Eu sunt brahman”.
  6. Bărbatul care este înzestrat cu o asemenea practică, suflet mare, va înțelege Vedānta puțin câte puțin, dar sigur.

Astfel a fost partea a noua.