Skip to content

Darśana-upaniṣad IX

Kindle

  1. Astfel, de aici încolo îți voi explica amănunțit despre panaceul tuturor problemelor ivite din saṁsāra, despre distrugătoarea oceanului existenței (saṁsāra), adică despre meditația (dhyāna) asupra Adevărului (r̥ta), a Existenței (satya), a Supremului brahman
  2. – O, domn al yoginilor! Sub forma „Acela sunt Eu” – așa trebuie să mediteze smerit yoginul asupra Domnului, cel cast, cel cu mulți ochi, formă omniprezentă, Maheśvara.
  3. Sau, altfel, să mediteze asupra Adevărului, Domnului, cunoașterii, beatitudinii, non-dualității, prea-purului, eternității, celui fără de început, mijloc sau sfârșit,
  4. Non-grosier, non-spațial, impalpabil, invizibil, insipid și inodor, incomensurabil, incomparabil,
  5. – O, tu preavirtuosule! Ātman este sat-cit-ānanda, nesfârșit. Yoginul, având în vedere eliberarea care se află dincolo de trup (videha-mukti), trebuie să mediteze: „Eu sunt brahman”.
  6. Bărbatul care este înzestrat cu o asemenea practică, suflet mare, va înțelege Vedānta puțin câte puțin, dar sigur.

Astfel a fost partea a noua.

Kindle