Skip to content

Darśana-upaniṣad VIII

Kindle

  1. – O, tu preavirtuosule! Acum o să-ți descriu amănunțit cele 5 dhāraṇā: elementelor exterioare le corespund elementele interioare, spațiul exterior (ākāśa) trebuie să fie ținut în spațiul din mijlocul trupului;
  2. – O, mare ascet! La fel, aerul exterior trebuie ținut în suflu (prāṇa), focul în focul din abdomen, apa în părțile de apă, și pământul în părțile de pământ.
  3. Mantra cunoscută ca HAYARAVALA trebuie rostită în ordinea cuvenită. Se spune că această dhāraṇā este supremă, înlăturând toate păcatele.
  4. Se spune că: porțiunii de la tălpi până la genunchi îi corespunde elementul pământ; porțiunii de la genunchi până la anus îi corespunde elementul apă; porțiunii de la anus până la inimă îi corespunde elementul foc; porțiunii de la inimă până în locul dintre sprâncene îi corespunde elementul aer;
  5. – O, înțeleptule! s-a mai spus ca porțiunii de la sprâncene până la creștetul capului îi corespunde elementul spațiu. Brahmā trebuie ținut în porțiunea pământului; Viṣṇu, în porțiunea apei;
  6. – O, mare înțelept! Maheśāna trebuie ținut în porțiunea focului; Īśvara, în porțiunea aerului; Sadāśiva trebuie ținut în porțiunea spațiului.
  7. – O, întâiule stătător între asceți! O să-ți descriu acum o altfel de dhāraṇā: Śiva – cel alcătuit din înțelepciune și beatitudine, stăpânul tuturora – în puruṣa
  8. Trebuie să fie ținut întotdeauna de către cel inteligent pentru purificarea tuturor păcatelor. Yoginul scufundându-se în propria-i cauză/trup (kāraṇa), care este sub forma lui Brahmā etc.,
  9. Trebuie să țină în minte praṇava care este manifestarea deplină și clară a lui ātman – cauza tuturora, nemanifestatul (avyakta), indefinitul, inconștientul – și, retrăgându-și simțurile împreună cu mintea, trebuie să se unească cu ātman.

Astfel a fost partea a opta.

Kindle