Skip to content

Dattātreya-stotra

Kindle

– Nārada –

Venerabilul r̥ṣi Nārada este autorul acestor mantre din poemul dedicat lui Śrī Dattātreya. Poemul este în metru anuṣṭubh, iar divinitatea adorată este mahātman Śrī Dattātreya.

Eu îl venerez pe divinul Dattātreya, cel cu părul împletit, cu membrele albite de cenușă, c-o suliță în mână, nimicitor al tuturor bolilor (roga), ocean al compasiunii.

 1. Închinare ție, Dattātreya! Tu ești creatorul, susținătorul și nimicitorul acestui Univers! Tu ești cel care ne eliberează din legăturile existenței.
 2. Închinare ție, Dattātreya! Întrupare a compasiunii (dayā) în straie țesute din văzduh (dig-ambara); nimicitor al decăderii (jarā) și al renașterii (janma), purificator al trupului!
 3. Închinare ție, Dattātreya! Tu, cel cu trupul parfumat cu camfor, întrupare a lui Brahmā, atotcunoscător într-ale scripturilor vedice!
 4. Închinare ție, Dattātreya! Unica Realitate strălucitoare care, deși plămadit din cele cinci elemente, ești fără de scurtime-lungime, subțirime-grosime, fără de nume și fără de stirpe!
 5. Închinare ție, Dattātreya! Tu cel desăvârșit (siddha), iubitor de jertfă (yajña), ești jertfa însăți; ești cel care aduce ofranda (yajña) și cel care-o primește!
 6. Închinare ție, Dattātreya! Natură întreită: la început Brahmā, la mijloc Viṣṇu iar la sfârșit divinul Sadāśiva!
 7. Închinare ție, Dattātreya! Biruitor al simțurilor (indriya) și cuceritor al cunoașterii (jñāya), martor capabil de yoga, întrupare a plăcerii (bhoga) și deopotrivă obiect al plăcerii (bhoga)!
 8. Închinare ție, Dattātreya! Suprem brahman de-a pururi manifestat (udita), întrupare a naturii divine (divya), minunat înveșmântat în straie țesute din văzduh (dig-ambara)!
 9. Închinare ție, divinule Dattātreya! Învingător al condiției mentale, locuitor al orașului-mamă din marea câmpie a Jambudvīpei!
 10. Închinare ție, Dattātreya! Tu care străbați satele din casă în casă cu un vas din aur în mână, cerșind mâncare felurit aromată.
 11. Închinare ție, Dattātreya! Cunoscător al supremei științe; întrupare a cunoașterii lui brahman pe pământ, înveșmântat în straie țesute din văzduh.
 12. Închinare ție, Dattātreya! Ție, a cărui proprie formă este deopotrivă trupească (deha) și netrupească (videha), avadhūta a cărui natură este supremul brahman – eternă beatitudine (ānanda).
 13. Închinare ție, Dattātreya! Lăcaș al Realității de dincolo de percepție, credincios dreptății (satya) și virtuții (dharma), a cărui purtare neprihanită este chiar Adevărul (satya).
 14. Închinare ție, Dattātreya! Brāhman purtând șnurul (sūtra) sacrificial (yajña) și o ghirlandă de flori de pădure împodobindu-ți frumos gâtul, ținând în mâna dreaptă un buzdugan (gadā) iar în stângă o suliță/trident (śūla).
 15. Închinare ție, Dattātreya! Cel mai mare dintre toți zeii, a cărui proprie natură este deopotrivă pieritoare/trupească (kṣara) și nepieritoare/netrupească (akṣara), a cărui supremă venerare (stotra) conferă izbăvirea (mukti).
 16. Închinare ție, Dattātreya! Datta! A cărui natură este deopotrivă cu atribute (guṇa) și fără atribute (nirguṇa). Datta! A cărui proprie natură este propriul sine (ātman). Datta! Soțul lui Lakṣmī, cel bogat în cunoaștere (vidyā).
 17. Închinare ție, Dattātreya! Acest imn curăță toate păcatele (pāpa), nimicește dușmanii (śatru) și aduce în dar cunoașterea sacră (vijñāna) și pe cea profană (jñāna).
 18. Acest imn, nespus de frumos despre Datta, este revelat de Nārada prin bunăvoința lui Dattātreya!

Astfel este împlinită Dattātreya-stotra, din Nārada-purāṇa, compusă de către domnul Nārada.

Kindle