Skip to content

Dattātreya-stotra

Kindle

– Nārada –

अस्य श्रीदत्तात्रेयस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान्नारदऋषिः। अनुष्टुप्चन्दः। श्रीदत्तः परमात्मा देवता। श्रीदत्तप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः॥

asya śrī + dattātreya + stotra + mantrasya bhagavān – nārada + ṛṣiḥ, anuṣṭup + candaḥ, śrī + dattaḥ parama + ātmā devatā, śrī + datta + prīty + arthe jape viniyogaḥ.

Venerabilul ṛṣi Nārada este autorul acestor mantre din poemul dedicat lui Śrī Dattātreya. Poemul este în metru anuṣṭubh, iar divinitatea adorată este mahātman Śrī Dattātreya.

जटाधरं पांडुरांगं शूलहस्तं कृपानिधिम्। सर्वरोगहरं देवं दत्तात्रेयमहं भजे॥

jaṭādharaṃ pāṃḍurāṃgaṃ śūla + hastaṃ kṛpānidhim, sarva + roga + haraṃ devaṃ dattātreyam – ahaṃ bhaje.

Eu îl venerez pe divinul Dattātreya, cel cu părul împletit, cu membrele albite de cenușă, c-o suliță în mână, nimicitor al tuturor bolilor (roga), ocean al compasiunii.

 1. जगदुत्पत्तिकर्त्रे च स्थितिसंहार हेतवे। भवपाशविमुक्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • jagad + utpatti + kartre ca sthiti + saṃhāra hetave, bhava + pāśa + vimuktāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Tu ești creatorul, susținătorul și nimicitorul acestui Univers! Tu ești cel care ne eliberează din legăturile existenței.
 2. जराजन्मविनाशाय देहशुद्धिकराय च। दिगम्बरदयामूर्ते दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • jarā + janma + vināśāya deha + śuddhi + karāya ca, dig + ambara + dayā + mūrte dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Întrupare a compasiunii (dayā) în straie țesute din văzduh (dig-ambara); nimicitor al decăderii (jarā) și al renașterii (janma), purificator al trupului!
 3. कर्पूरकान्तिदेहाय ब्रह्ममूर्तिधराय च। वेदशास्त्रपरिज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • karpūra + kānti + dehāya brahma + mūrti + dharāya ca, veda + śāstra + parijñāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Tu, cel cu trupul parfumat cu camfor, întrupare a lui Brahmā, atotcunoscător într-ale scripturilor vedice!
 4. ह्रस्वदीर्घकृशस्थूलनामगोत्रविवर्जित। पंचभूतैकदीप्ताय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • hrasva + dīrgha + kṛśa + sthūla + nāma + gotra + vivarjita, paṃca + bhūta + eka + dīptāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Unica Realitate strălucitoare care, deși plămadit din cele cinci elemente, ești fără de scurtime-lungime, subțirime-grosime, fără de nume și fără de stirpe!
 5. यज्ञभोक्ते च यज्ञाय यज्ञरूपधराय च। यज्ञप्रियाय सिद्धाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • yajña + bhokte ca yajñāya yajña + rūpa + dharāya ca, yajña + priyāya siddhāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Tu cel desăvârșit (siddha), iubitor de jertfă (yajña), ești jertfa însăți; ești cel care aduce ofranda (yajña) și cel care-o primește!
 6. आदौ ब्रह्मा मध्य विष्णुरंते देवः सदाशिवः। मूर्तित्रयस्वरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • ādau brahmā madhya viṣṇu + raṃte devaḥ sadāśivaḥ, mūrti + traya + sva + rūpāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Natură întreită: la început Brahmā, la mijloc Viṣṇu iar la sfârșit divinul Sadāśiva!
 7. भोगालयाय भोगाय योगयोग्याय धारिणे। जितेन्द्रियजितज्ञाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • bhoga + ālayāya bhogāya yoga + yogyāya dhāriṇe, jita + indriya + jita + jñāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Biruitor al simțurilor (indriya) și cuceritor al cunoașterii (jñāya), martor capabil de yoga, întrupare a plăcerii (bhoga) și deopotrivă obiect al plăcerii (bhoga)!
 8. दिगम्बराय दिव्याय दिव्यरूपध्राय च। सदोदितपरब्रह्म दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • dig + ambarāya divyāya divya + rūpa + dhrāya ca, sadā – udita + para + brahma dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Suprem brahman de-a pururi manifestat (udita), întrupare a naturii divine (divya), minunat înveșmântat în straie țesute din văzduh (dig-ambara)!
 9. जम्बुद्वीपमहाक्षेत्रमातापुरनिवासिने। जयमानसतां देव दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • jambu + dvīpa + mahā + kṣetra + mātā + pura + nivāsine, jaya + mānasatāṃ deva dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, divinule Dattātreya! Învingător al condiției mentale, locuitor al orașului-mamă din marea câmpie a Jambudvīpei!
 10. भिक्षाटनं गृहे ग्रामे पात्रं हेममयं करे। नानास्वादमयी भिक्षा दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • bhikṣāṭanaṃ gṛhe grāme pātraṃ hemamayaṃ kare, nānā + svāda + mayī bhikṣā dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Tu care străbați satele din casă în casă cu un vas din aur în mână, cerșind mâncare felurit aromată.
 11. ब्रह्मज्ञानमयी मुद्रा वस्त्रे चाकाशभूतले। प्रज्ञानघनबोधाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • brahma + jñāna + mayī mudrā vastre ca – ākāśa + bhūtale, prajñāna + ghana + bodhāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Cunoscător al supremei științe; întrupare a cunoașterii lui brahman pe pământ, înveșmântat în straie țesute din văzduh.
 12. अवधूतसदानन्दपरब्रह्मस्वरूपिणे। विदेहदेहरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
 13. सत्यंरूपसदाचारसत्यधर्मपरायण। सत्याश्रयपरोक्षाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • satyaṃ + rūpa + sadācāra + satya + dharma + parāyaṇa, satya + āśraya + parokṣāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Lăcaș al Realității de dincolo de percepție, credincios dreptății (satya) și virtuții (dharma), a cărui purtare neprihanită este chiar Adevărul (satya).
 14. शूलहस्तगदापाणे वनमालासुकन्धर। यज्ञसूत्रधरब्रह्मन् दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • śūla + hasta + gadā + pāṇe vana + mālā + sukandhara, yajña + sūtra + dhara + brahman dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Brāhman purtând șnurul (sūtra) sacrificial (yajña) și o ghirlandă de flori de pădure împodobindu-ți frumos gâtul, ținând în mâna dreaptă un buzdugan (gadā) iar în stângă o suliță/trident (śūla).
 15. क्षराक्षरस्वरूपाय परात्परतराय च। दत्तमुक्तिपरस्तोत्र दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • kṣara + akṣara + sva + rūpāya parāt + paratarāya ca, datta + mukti + para + stotra dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Cel mai mare dintre toți zeii, a cărui proprie natură este deopotrivă pieritoare/trupească (kṣara) și nepieritoare/netrupească (akṣara), a cărui supremă venerare (stotra) conferă izbăvirea (mukti).
 16. दत्त विद्याढ्यलक्ष्मीश दत्त स्वात्मस्वरूपिणे। गुणनिर्गुणरूपाय दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • datta vidyā + āḍhya + lakṣmī + īśa datta sva + ātma + sva + rūpiṇe, guṇa + nirguṇa + rūpāya dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Datta! A cărui natură este deopotrivă cu atribute (guṇa) și fără atribute (nirguṇa). Datta! A cărui proprie natură este propriul sine (ātman). Datta! Soțul lui Lakṣmī, cel bogat în cunoaștere (vidyā).
 17. शत्रुनाशकरं स्तोत्रं ज्ञानविज्ञानदायकम्। सर्वपापं शमं याति दत्तात्रेय नमोऽस्तुते॥
  • śatru + nāśa + karaṃ stotraṃ jñāna + vijñāna + dāyakam, sarva + pāpaṃ śamaṃ yāti dattātreya namo – astute.
  • Închinare ție, Dattātreya! Acest imn curăță toate păcatele (pāpa), nimicește dușmanii (śatru) și aduce în dar cunoașterea sacră (vijñāna) și pe cea profană (jñāna).
 18. इदं स्तोत्रं महद्दिव्यं दत्तप्रत्यक्षकारकम्। दत्तात्रेयप्रसादाच्च नारदेन प्रकीर्तितम्॥
  • idaṃ stotraṃ mahad + divyaṃ datta + pratyakṣa + kārakam, dattātreya + prasādāc – ca nāradena prakīrtitam.
  • Acest imn, nespus de frumos despre Datta, este revelat de Nārada prin bunăvoința lui Dattātreya!

इति श्रीनारदपुराणे नारदविरचितं दत्तात्रेयस्तोत्रं सुसम्पूर्णम्
iti śrī + nārada + purāṇe nārada + viracitaṃ dattātreya + stotraṃ susampūrṇam
Astfel este împlinită Dattātreya-stotra, din Nārada-purāṇa, compusă de către domnul Nārada.


Traducere de Vlad Șovărel

Kindle