Skip to content

Doctrine (vāda)

Kindle

A/Ā

 • ābhāsa-vāda – „doctrina reflectării / manifestării” (Śaiva-tantra & Advaita-vedānta);
 • acintya-bheda-abheda-vāda – „doctrina de neconceput a dualismului și monismului” (Vedānta, Caitanya);
 • advaita-vāda – „doctrina nondualității” (Advaita-vedānta); monism;
 • ahetu-vāda – „doctrina absenței cauzei” (Kassapa);
 • ajāt[a/i]-vāda – „doctrina non-nașterii / manifestării” cauzei (Advaita-vedānta); v. Gauḍapāda, Realitatea este nenăscută, neschimbătoare și nepieritoare;
 • ajñāna-vāda – „doctrina imposibilității cunoașterii;
 • akāraka-vāda – „doctrina non-instrumentalității / non-acțiunii” (Kassapa); v. ahetu-vāda;
 • ākasmikatva-vāda – „doctrina accidentalității”;
 • akriyā-vāda – „doctrina non-acțiunii” (Kassapa);
 • aneka-jīva-vāda – „doctrina pluralității de sinelui individual (jīva)”;
 • aneka-vāda – „doctrina pluralității” (Jaina);
 • anekānta-vāda – „doctrina pluralității concluziilor” (Jaina); doctrina incertitudinii; nu există un singur punct de vedere adevărat asupra Realității, aceasta este percepută diferit din perspective diferite;
 • anyāpoha-vāda – „doctrina negării celuilalt” (Buddhism, Diṅnāga);
 • apekṣa-samutpāda-vāda – „doctrina co-apariției” (v. pratītya-samutpāda-vāda);
 • apoha-vāda – „doctrina negării”, a îndepărtării sensului contrar (Buddhism – Diṅnāga);
 • arambha-vāda – „doctrina începutului” fără o cauză (Nyāya-Vaiśeṣika; v. asat-kārya-vāda);
 • asatkārya-vāda – „doctrina inexistenței efectului” în cauză;
 • asatkhyāti-vāda – „doctrina percepției non-existenței” (Cārvāka);
 • asti-nāsti-vāda – „doctrina este și nu este” (Jaina); doctrina multiplelor puncte de vedere;
 • ātma-vāda – „doctrina existenței sinelui” (ātman);
 • avaccheda-vāda – „doctrina limitării” (Vedānta, Bhāmatī); brahman limitat de māyā este īśvara, iar limitat de avidyā este jīva;
 • avikṛta-pariṇāma-vāda – „doctrina transformării nemodificate” (Śuddhādvaita-vedānta, Vallabha);

B

D

 • dravya-vāda – „doctrina substanței” (Patañjali, Mahābhāsya);
 • dṛṣṭi-sṛṣṭi-vāda – „doctrina creației prin percepție” (Advaita-vedānta); manifestarea este un construct mental, existentă doar atât timp cât este percepută; māyā nu reprezintă o realitate obiectivă; īśvara este conștiință pură (brahman) afectată de ignoranță (avidyā); reflectarea conștiinței în avidyā este jīva care reprezintă cauza materială și operativă a manifestării (v. și ajāta-vāda);
 • dvaitādvaita-vāda – „doctrina dualității non-dualitate” (Vedānta, Nimbārka);
 • dvaita-vāda – „doctrina dualității” (Vedānta, Madhva);

E

 • eka-jīva-vāda – „doctrina unui singur jīva”;
 • ekānta-vāda – „doctrina inevitabilității/exclusivității”; doctrina monoteistă;

I/Ī

K

 • kāla-vāda – „doctrina timpului” (Veda);
 • kārya-karaṇa-vāda – „doctrina cauzei și efectului”;
 • kevalādvaita-vāda – „doctrina non-dualității absolute” (Advaita-vedānta);
 • kevala-vyakti-vāda – „doctrina individualității absolute” (Raghunātha); vezi și dravya-vāda;
 • khyāti-vāda – „doctrina percepției” eronate a lui ātman (Sāṃkhya); teoria face referire la percepția eronată a celorlalte darśana, fiind subîmpărțită astfel: Cārvāka – asat-khyāti-vāda, …;
 • kṣaṇa-vāda – „doctrina momentaneității” (Buddhism);
 • kṣaṇika-vāda – v. kṣaṇa-vāda;

L

 • līlā-vāda – „doctrina jocului” (Vedānta, Vallabha); Dumnezeu crează universul din preaplinul stării de beatitudine (ānanda); vezi și avikṛta-pariṇāma-vāda;

M

 • māyā-vāda – „doctrina iluziei” existenței unei cauze și a unui efect (Advaita-vedānta);

N

 • nāhiya-vāda v. nāstik[y]a-vāda;
 • nairātmya-vāda – „doctrina non-existenței lui ātman” (Buddhism); ateism;
 • nāstik[y]a-vāda – „doctrina non-existenței [lui ātman]” (Cārvāka); ateism;
 • natthiya-vādav. nāstik[y]a-vāda;
 • naya-vāda – „doctrina rațiunii / metodei”; teoria punctelor de vedere parțiale;
 • nirātman-vāda – v. nairātmya-vāda;
 • niyati-vāda – „doctrina predeterminarii / destinului” imperceptibile (Ājīvika); nu există legea cauzalitații;

P

 • pariṇāma-vāda – „doctrina transformării” care presupune continua transformare a cauzei în efecte (Sāṃkhya-Yoga); efectul, diferit ca formă, este cosubstanțial cu cauza, preexistând latent în aceasta; teoria este subîmpărțită în: satkārya-vāda, prakṛti-pariṇāma-vāda & brahma-pariṇāma-vāda;
 • pradhāna[kāraṇa]-vāda – „doctrina cauzei originare” (Sāṃkhya);
 • prajñapti-vāda – „doctrina conceptualizării” (Buddhism); numiți și bahu-śrutīya-vibhajya-vāda; fac diferența dintre realitate (tattva) și concept (prajñapti);
 • prakṛti-pariṇāma-vāda – „doctrina transformării naturii” (Śaiva-siddhānta);
 • prāpya-samutpāda-vāda – „doctrina co-apariției” (v. pratītya-samutpāda-vāda);
 • pratibimba-vāda – „doctrina reflectării” (Vedānta, Vivaraṇa); māyā & avidyā acționează aidoma unui mediu reflectant pentru brahman, a.î. acesta reflectat în māyā este īśvara, iar reflectat în avidyā este jīva;
 • pratītya-samutpāda-vāda – „doctrina co-apariției interdependente” (Buddhism);
 • pudgala-vāda – „doctrina persoanei” (Buddhism);
 • puruṣa-vāda – „doctrina omului / principiului conștient”;

Ś/Ṣ/S

 • śabda-vāda – „doctrina cuvântului / sunetului”;
 • śakti-pariṇāma-vāda – „doctrina transformării puterii” (Tantra);
 • śakti-vāda – „doctrina puterii” (Nimbārka);
 • saṃghāta-vāda – „doctrina …” (Nyāya);
 • saṃśaya-vāda – „doctrina incertitudinii” (Nyāya);
 • sāpekṣa-vāda – „doctrina/teoria relativității” (Fizică);
 • sarvāsti-vāda – „doctrina existenței ” (Buddhism); dharma există în trecut, prezent și viitor;
 • śāśvata-vāda – „doctrina eternității” sinelui (ātman) după moarte;
 • satkāraṇa-vāda – „doctrina realității cauzei” (Vedānta); v. sat-kārya-vāda & vivarta-vāda;
 • satkārya-vāda – „doctrina [pre-]existenței efectului” în cauză (Sāṃkhya-Yoga); cauza materială este prakṛti;
 • skandha-vāda – „doctrina [celor 5] agregate” (Buddhism); v. sarvāsti-vāda;
 • sthavira-vāda – „doctrina bătrânilor / venerabililor” (Buddhism);
 • śuddha-dvaita-vāda – „doctrina dualismului pur” (Vedānta, Madhva);
 • śūnya-vāda – „doctrina vacuității” (Buddhism);
 • svabhāva-vāda – „doctrina propriei existențe / naturi” (Kassapa, Nimbārka); v. și ahetu-vāda;
 • svātantrya-vāda – „doctrina voinței de sine” a lui Dumnezeu (Pratyabhijñā);
 • syād-vāda – „doctrina circumstanțialității” (Jaina); teoria predicației condiționate; o formă de scepticism; sapti-bhaṅgīnāya (teoria celor 7 predicații condiționate: syād-asti (într-un anumit fel, este), syān-na-asti (într-un anumit fel, nu este), syād-asti-na-asti (într-un anumit fel, este și nu este), syād-asti-avaktavyaḥ (într-un anumit fel, este, și este de nedescris), syān-na-asti-avaktavyaḥ (într-un anumit fel, nu este, și este de nedescris), syād-asti-na-asti-avaktavyaḥ (într-un anumit fel, este și nu este, și este de nedescris), syād-avaktavyaḥ (într-un anumit fel, este de nedescris);

T

U/Ū

 • uccheda-vāda – „doctrina distrugerii” definitive a sinelui (ātman) odată cu moartea;

V

 • veda-vāda – „doctrina Vedelor”;
 • vibhāgya-vāda – „doctrina separării / dividerii” (Jaina; v. syādvāda);
 • vibhajya-vāda – „doctrina discriminativă / analitică” (Buddhism); în opoziție cu sarvāsti-vāda, fac diferența dintre dharma care există și cea care nu există;
 • vijñāna-vāda – „doctrina conștiinței” (Buddhism, Yogācāra); doar inteligența / conștiința este reală, nu și obiectele exterioare ei;
 • viśiṣṭādvaita-vāda – „doctrina non-dualității distinctive” (Vedānta, Rāmānujācārya);
 • viśiṣṭa-vyakti-vāda – „doctrina individualității distinctive” (Nyāya);
 • viśiṣṭa-śakti-vāda – „doctrina puterii distinctive” (Nyāya, Gadādharabhaṭṭa & Rājacūḍāmaṇimakhin);
 • vivarta-vāda – „doctrina falsei/iluzoriei transformări” a Realității / brahman (Advaita-vedānta); are la bază teoria „suprapunerii” (adhyāsa) sau a falsei atriburi a caracteristicilor unui obiect altuia (v. șarpele și frânghia);

Y

 • yadṛcchā-vāda – „doctrina accidentalității” (elementaliști, vezi bhūta[pañcaka]-vāda); non-existența legii cauzalității;
Kindle
Published inVlad Șovărel