Skip to content

III.57 – Nalopākhyāna

Kindle
 1. Br̥hadaśva povesti: După ce Naiṣadha fu ales de către fiica lui Bhīma, puternicii Păzitori ai Lumii se întâlniră pe
  drum cu Dvāpara, care venea spre ei împreună cu Kali.
 2. Văzându-l pe KaliŚakra, omorâtorul lui Bala și al lui Vr̥tra, îl întrebă: „Unde te duci, Kali, cu tovarășul tău Dvāpara?”
 3. „Mă duc la Damayantī, să mi-o iau de nevastă – răspunse Kali –, că mi-e gândul numai la ea.”
 4. Atunci Indra începu să râdă și zise: „Alegerea s-a sfârșit. Ea și l-a ales de soț pe regele Nala, de față cu noi.”
 5. Auzind aceasta, Kali înfuriat își luă rămas-bun de la zei și zise:
 6. „Pentru că a luat de bărbat pe un muritor, trecând peste zei, se cuvine să fie pedepsită cu strășnicie.”
 7. La aceste vorbe ale lui Kali, zeii răspunseră: „Damayantī l-a ales pe Nala cu voia noastră.
 8. Care femeie nu l-ar vrea pe regele Nala, împodobit cu toate virtuțile, care cunoaște toate datoriile, care-și îndeplinește făgăduințele întocmai,
 9. Care studiază cele patru Vede și Pūrāṇele și în a cărui casă zeii sunt totdeauna sătui la jertfele poruncite de legea sfântă?
 10. O, Kali, cel care ar cuteza să blesteme pe un om atât de ales, pe regele acesta asemenea Păzitorilor Lumii, în care sălășluiesc neclintite iscusința, statornicia,
 11. Dărnicia, asprimea felului de viață, curăția, stăpânirea, calmul, acela ar fi un nebun, care s-ar blestema pe sine însuși și s-ar ucide singur.
 12. Cel care ar cuteza să-l blesteme pe Nala, cel înzestrat cu astfel de virtuți, acela s-ar afunda în iadul cel groaznic, în mlaștina întinsă și fără fund.”
 13. După ce zeii se depărtară, Kali zise către Dvāpara: „Nu pot să-mi stăpânesc mânia; Dvāpara, voi intra în Nala.
 14. Îl voi face să-și piardă domnia și nu se va mai bucura împreună cu fiica lui Bhīma. Tu să intri în zaruri și să-mi dai, te rog, ajutor.”

Acesta-i al șaselea capitol din Povestea lui Nala.


Traducere de Theofil Simenschy (1892-1968)

Kindle