Skip to content

III.62 – Nalopākhyāna

Kindle
 1. Br̥hadaśva povesti: După plecarea lui Nala, frumoasa Damayantī, care se odihnise, se trezi speriată în pustietatea pădurii.
 2. Plină de mâhnire și de durere, îngrozită că nu-și vedea soțul, ea îl strigă tare:
 3. „O, rege, o, soțul și stăpânul meu, de ce m-ai lăsat? Ah! Sunt nimicită, sunt pierdută, mi-e frică în pădurea asta nelocuită.
 4. O, rege mare, tu doar ești virtuos și iubitor de adevăr; de ce m-ai lăsat adormită și te-ai dus, dacă ai grăit adevărul?
 5. Cum ai putut să pleci și să mă lași pe mine, soția ta credincioasă, mai ales când nu eu ți-am făcut rău, ci altul?
 6. Fă ca să fie adevărate vorbele ce le-ai rostit odinioară în fața Păzitorilor Lumii.
 7. O, bărbat ales, moartea-i sortită pentru muritori la timpul hotărât; așa se face că iubita ta soție se mai află încă în viață, deși ai părăsit-o.
 8. Destul cu gluma aceasta; ajunge; arată-te, o, rege, căci sunt îngrozită.
 9. Te văd, te văd; te-am zărit, Naiṣadha; de ce te ascunzi în tufiș și nu-mi răspunzi?
 10. O, ce grozav e că nu vii să mă mângâi, când mă aflu aici în starea asta și plâng.
 11. Eu nu mă jelesc pe mine sau pe altcareva, cât mai ales pe tine, o, rege; căci mă gândesc: ce ai să devii singur?
 12. Seara, când vei sta la rădăcina vreunui copac, flămând, însetat și frânt de oboseală, ce ai să te faci dacă nu mă vei vedea?”
 13. Apoi, chinuită de o jale adâncă, ea alergă de colo până colo, plângând de durere.
 14. Mereu cădea zdrobită, mereu se ridica, mereu se ascundea, mereu striga și plângea.
 15. Chinuită de o mâhnire fără margini și suspinând întruna, credincioasa soție zise plângând:
 16. „Ființa din al cărei blestem suferă Naiṣadha de nu-și găsește alinare, să aibă parte de o suferință și mai mare decât a noastră.
 17. Nelegiuitul care l-a adus pe Nala fără nicio vină în această stare să ducă o viață și mai amară decât a lui.”
 18. Astfel se tânguia soția marelui rege, strigându-l necontenit pe nume și alergând în toate părțile.
 19. În timp ce fiica lui Bhīma scotea strigăte de durere, asemenea unei păsări de mare, și plângea și se tânguia neîncetat,
 20. Deodată o apucă un șarpe uriaș, înfometat, care se afla în apropiere.
 21. Deși era strânsă tare de șarpe și copleșită de mâhnire, ea-l jelea mai mult pe Naiṣadha decât pe sine însăși:
 22. „Ah, soțul meu, de ce nu-mi alergi în ajutor? Iată, sunt prinsă, fără apărare, de șarpele acesta, aici în pădurea asta nelocuită.
 23. O, Naiṣadha, ce te vei face când îți vei aminti de mine, atunci când vei fi dezlegat de blestem și când îți vei redobândi mintea, judecata și averea?
 24. O, bărbat ales și fără cusur, cine îți va alunga oboseala atunci când vei fi trudit, chinuit de foame și istovit?”
 25. Un vânător, care cutreiera pădurea aceea nestrăbătută, auzi strigătele ei și alergă într-acolo.
 26. Vânătorul lovi șarpele cu paloșu-i ascuțit și tăindu-l în două îl lăsă nemișcat.
 27. După ce o scăpă, o stropi cu apă, o îmbărbătă și-i dădu să mănânce; apoi o întrebă:
 28. „Frumoaso cu ochi de gazelă, a cui ești tu? Cum de-ai venit în această pădure și cum de-ai dat peste această primejdie de moarte?”
 29. La întrebările lui, Damayantī îi povesti tot ce i se întâmplase.
 30. Vânătorul o văzu îmbrăcată numai pe jumătate, cu șoldurile și sânii plini, cu trupul gingaș și fără cusur, cu fața asemenea lunii pline,
 31. Cu sprâncenele arcuite, cu grăirea dulce; și căzu în mrejele Amorului.
 32. Cuprins de dragoste, vânătorul o mângâie cu vorbe alintătoare și dulci. Frumoasa femeie își dădu seama de aceasta.
 33. Când îl înțelese pe netrebnic, credincioasa Damayantī se aprinse de mânie.
 34. Ticălosul cu gânduri rele, care voia s-o necinstească, văzu că cea care ardea de mânie ca o flacără nu poate fi biruită.
 35. Nefiind vremea de vorbit, Damayantī, plină de durere, rămasă fără soț și fără tron, îl blestemă cu mânie:
 36. „Dacă-i adevărat că nici măcar cu gândul nu mă gândesc la altul, afară de Naiṣadha, atunci mișelul acesta de vânător să cadă mort.”
 37. Abia rosti aceste cuvinte și vânătorul căzu la pământ fără suflare, ca un copac mistuit de flăcări.

Acesta-i al unsprezecelea capitol din Povestea lui Nala.


Traducere de Theofil Simenschy (1892-1968)

Kindle