Skip to content

III.65 – Nalopākhyāna

Kindle
 1. Br̥hadaśva povesti: După ce o părăsi pe Damayantī, regele Nala văzu în pădurea cea nestrăbătută un foc mare.
 2. Din focul acela el auzi de câteva ori niște strigăte puternice ale unei ființe: „Aleargă, Nala Puṇyaśloka!”
 3. „Să nu-ți fie teamă”, zise Nala și, intrând în foc, văzu acolo pe regele șerpilor, care stătea încolăcit.
 4. Atunci șarpele, tremurând, se rugă de Nala: „O, rege, află că eu sunt șarpele Karkoṭaka.
 5. Marele înțelept Nārada, pustnicul cu asceză aspră, cuprins de mânie că l-am înșelat, m-a blestemat în felul acesta:
 6. «Vei sta aici nemișcat, până te va duce de aici Nala; atunci vei fi dezlegat de blestem.»
 7. Din pricina acestui blestem, nu pot să mă urnesc din loc. Îți voi aduce o mare fericire; te rog, scapă-mă!
 8. Voi fi prietenul tău; nu se află alt șarpe la fel ca mine. Mă voi face mic de tot; ia-mă iute cu tine și îndepărtează-te!”
 9. Zicând aceasta, regele șerpilor se făcu mic cât un deget. Regele Nala îl luă și plecă într-un loc ferit de foc.
 10. Ajungând într-un loc deschis, Nala era să dea drumul șarpelui pe care-l scăpase din foc, când Karkoṭaka grăi din nou:
 11. „O, viteazule Nais.adha, du-te și numără câțiva pași; după care îți voi da cea mai mare fericire.”
 12. Atunci Nala începu a număra; dar când ajunse la al zecelea pas, șarpele îl mușcă. Și cum fu mușcat, pe dată îi dispăru înfățișarea.
 13. Când se văzu schimbat, Nala se opri uimit. În aceeași clipă regele îl văzu și pe șarpe luându-și din nou înfățișarea.
 14. Atunci Karkoṭaka zise către Nala, liniștindu-l: „Ți-am schimbat înfățișarea, ca să nu te cunoască oamenii.
 15. Acela, din a cărui pricină ai avut de suferit atâta, va sta tare greu în tine, căci îl va chinui otrava mea.
 16. Atâta timp cât nu-ți va da drumul, va ședea în tine greu de tot, cu mădularele pătrunse de otravă.
 17. O, rege, te-am ocrotit împotriva aceluia din a cărui pricină ai suferit pe nedrept, fără a fi vinovat; căci de aceea îl urăsc.
 18. Datorită mie să nu-ți fie teamă nici de fiare, nici de dușmani, nici de brahmanii înțelepți.
 19. Nu vei pătimi nimic din pricina otrăvii; iar în bătălii vei fi pururea învingător.
 20. Du-te la regele Ṛtuparṇa și spune că ești un vizitiu, cu numele Vāhuka. Ṛtuparṇa cunoaște taina zarurilor.
 21. Acela ți-o va spune în schimbul tainei cailor. Și strălucitul urmaș al neamului Ikṣvāku se va face prietenul tău.
 22. Când vei cunoaște taina zarurilor, vei fi din nou fericit și-ți vei vedea soția; nu mai fi mâhnit!
 23. Și când vei voi să-ți reiei înfățișarea, să te gândești la mine și să îmbraci straiele acestea.
 24. Îndată ce le vei îmbrăca, îți vei recăpăta înfățișarea.” – Zicând acestea, îi dădu un rând de haine divine.
 25. După ce-l învăță astfel pe Nala, regele șerpilor se făcu îndată nevăzut.

Acesta-i al paisprezecelea capitol din Povestea lui Nala.


Traducere de Theofil Simenschy (1892-1968)

Kindle