Skip to content

III.69 – Nalopākhyāna

Kindle
 1. Br̥hadaśva povesti: După un răstimp îndelungat, un brahman, cu numele Parṇāda, se întoarse în oraș și grăi către Damayantī:
 2. „O, Damayantī, căutându-l pe domnitorul Niṣazilor am sosit în orașul Ayodhyā, unde m-am înfățișat înaintea lui Bhāṅgāsuri
 3. Și i-am rostit strălucitului Ṛtuparṇa vorbele tale.
 4. Când le-a auzit, regele n-a zis nimic, nici vreunul dintre curtenii lui, deși le-am spus de mai multe ori.
 5. Dar, după ce mi-am luat rămas-bun de la rege, cineva m-a luat deoparte și mi-a vorbit. Era un om al lui Ṛtuparṇa, cu numele Vāhuka,
 6. Vizitiul regelui, urât la față, dar iscusit la mânat caii și la gătit bucate alese.
 7. Acela, printre suspine și lacrimi, m-a întrebat de sănătate, după care mi-a spus aceste vorbe:
 8. «Femeile nobile și virtuoase, care și-au dobândit împărăția cerului, se ocrotesc singure, chiar când se află în restriște.
 9. Cu toate că sunt despărțite de bărbații lor, ele nu se mânie niciodată. Pentru femeile alese viața-i un izvor de virtute.
 10. Ea nu trebuie să se mânie că a fost părăsită de nebunul acela, care și-a pierdut norocul și se află în restriște.
 11. Tânăra femeie nu trebuie să se mânie pe acela care dorește să-și câștige pâinea de toate zilele, căruia niște păsări i-au răpit haina și care-i ros de griji.»
 12. Când am auzit de la el aceste vorbe, am pornit cu grăbire întra-coace. Acum, când ai aflat asta, hotărăște cum vrei și spune-i regelui.”
 13. Auzind aceasta de la Parṇāda, Damayantī, cu ochii plini de lacrimi, se duse în taină la mama ei și-i zise:
 14. „Mamă, nu cumva să i se spună lui Bhīma lucrul acesta. De față cu tine am să-i dau o însărcinare lui Sudeva, celui mai ales dintre brahmani.
 15. Dacă-mi dorești binele, fă așa ca să nu afle regele Bhīma gândul meu.
 16. După cum am fost adusă în scurt timp la rudele mele de către Sudeva, cu aceeași izbândă să plece el chiar acum.”
 17. Apoi, după ce Parṇāda, brahmanul ales, se odihni, prințesa Vidarbhilor îl cinsti cu daruri foarte bogate.
 18. Damayantī grăi: „O, brahman ales, tu ai făcut mult pentru mine, cum nu va mai face nimeni altul, căci în curând mă voi întâlni cu soțul meu.”
 19. Br̥hadaśva povesti: După ce Damayantī spuse aceste vorbe, el o mângâie și o binecuvântă cu vorbe aducătoare de noroc; apoi, mulțumit că și-a îndeplinit bine treaba, plecă acasă.
 20. Iar Damayantī, cea plină de durere și de întristare, grăi către Sudeva, de față cu mama ei:
 21. „Du-te, Sudeva, în orașul Ayodhyā, unde domnește Ṛtuparṇa, și spune-i, ca și cum ai fi un călător care s-ar abate din întâmplare pe acolo:
 22. «Fiica lui Bhīma, Damayantī, își va alege din nou un soț. Din toate părțile se-ndreaptă într-acolo domnitori și feciori de regi.
 23. Mâine are loc alegerea; așa e sorocit timpul. Dacă îți stă în putință, pleacă în grabă, biruitorule.
 24. Mâine, când va răsări soarele, ea își va alege pentru a doua oară un soț; căci nu se știe dacă viteazul Nala mai trăiește sau nu».”
 25. Atunci brahmanul Sudeva se duse la regele Ṛtuparṇa și-i vorbi așa cum îi spusese ea.

Acesta-i al optsprezecelea capitol din Povestea lui Nala.


Traducere de Theofil Simenschy (1892-1968)

Kindle