Skip to content

III.76 – Nalopākhyāna

Kindle
 1. Br̥adaśva povesti: După ce petrecu noaptea acolo, Nala, gătit frumos, se înfățișă la timpul potrivit, împreună cu soția sa, înaintea regelui.
 2. Bhīma îl primi cu mare bucurie, ca pe copilul său, dându-i cinstea cuvenită și spunându-i vorbe de îmbărbătare.
 3. Regele Nala primi cum se cuvine această cinste și-i arătă supunerea sa.
 4. Când norodul din cetate văzu c-a sosit Nala, îl salută cu strigăte de bucurie.
 5. Drumurile domnești fură stropite și acoperite cu flori frumoase de tot felul; iar la ușile tuturor locuitorilor fură atârnate ghirlande.
 6. Și regele Ṛtuparṇa află că Nala, care stătuse ascuns sub înfățișarea lui Vāhuka, a regăsit pe Damayantī – și se bucură.
 7. Apoi, chemându-l la el, își ceru iertare și-i zise: „O, Naiṣadha, slavă cerului că ți-ai revăzut soția!
 8. Nădăjduiesc că nu ți-am pricinuit nicio supărare, cât timp ai stat necunoscut în casa mea.
 9. Dacă însă, fie cu știință, fie fără să vreau, ți-am făcut vreun neajuns, te rog să mă ierți.”
 10. Nala grăi: „O, rege, nu mi-ai pricinuit nicio supărare, măcar cât de mică; și chiar de mi-ai fi pricinuit, tot nu sunt supărat, și trebuie să te iert.
 11. Tu doar ai fost până acum prietenul și ruda mea; de aceea trebuie să fim prieteni și de acum înainte.
 12. Am trăit la tine în bună pace, având din plin tot ce doream. Nici în casa mea n-am fost atât de mulțumit, cum am fost întotdeauna în a ta.
 13. Ți-am rămas dator cu învățătura mea privitoare la cai. Dacă dorești, ți-o încredințez.”
 14. Br̥adaśva povesti: Zicând acestea, Naiṣadha îi spuse învățătura, iar Ṛtuparṇa o primi în felul orânduit de tradiție.
 15. După ce află taina cailor, regele Bhāṅgāsuri își luă alt vizitiu și se întoarse la cetatea sa.
 16. După plecarea lui Ṛtuparṇa, regele Nala rămase câtva timp în Kuṇḍina.

Acesta-i al douăzeci și cincilea capitol din Povestea lui Nala.


Traducere de Theofil Simenschy (1892-1968)

Kindle