Skip to content

Înțelepciune

Kindle
  • Bhāgavata-purāṇa III.7.17:

यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः। तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः॥
yaś – ca mūḍha + tamo loke yaś – ca buddheḥ paraṃ gataḥ, tāv – ubhau sukham – edhete kliśyaty – antarito janaḥ.
Acela care este cel mai prost (mūḍha) dintre oameni, precum și cel care a transcens intelectul (buddhi) – aceștia doi se bucură de beatitudine (sukha) – suferă doar omul aflat între [aceștia].

 

Kindle
Published inVlad Șovărel