Skip to content

Īśā-upaniṣad

Kindle
 1. ईशा वास्यमिदꣳ सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्॥
  • īśā vāsyam idaṃ sarvaṃ yat kiñca jagatyāṃ jagat, tena tyaktena bhuñjīthā mā gṛdhaḥ kasya sviddhanam.
  • Întreg universul, tot ceea ce se mișcă pe pământ este înfășurat în Stăpân (īśā). Renunțând la acesta, ai să te bucuri. Să nu râvnești la bunul nimănui.
 2. कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतꣳ समाः। एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥
  • kurvann – eva – iha karmāṇi jijīviṣecchataṃ samāḥ, evaṃ tvayi na – anyatheto – asti na karma lipyate nare.
  • Să vrea să traiască o sută de ani, făcându-și numai datoria. Așa este cu tine, nu-i altminteri. Fapta nu se lipește de om.
 3. असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमसाऽऽवृताः। ताꣳस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः॥
  • asuryā nāma te lokā andhena tamasāvṛtāḥ, tāṃs – te pretyābhigacchanti ye ke ca – ātma + hano janāḥ.
  • Aceste lumi se numesc asurice, ele sunt acoperite de un întuneric orb. Acolo se duc după moarte oamenii care-și ucid sufletul (ātman).
 4. अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन्पूर्वमर्षत्। तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति॥
  • anejad – ekaṃ manaso javīyo nainad – devā āpnuvan – pūrva + marṣat, taddhāvato – anyānatyeti tiṣṭhat tasminn – apo mātariśvā dadhāti.
  • Unu, fără să se miște, este totuși mai repede ca gândul; mergând înainte, nu-l prind zeii (deva, simțurile); stând pe loc, el întrece pe ceilalți care aleargă. În aceasta Mātariśvan pune apele.
 5. तदेजति तन्नैजति तद्दूरे तद्वन्तिके। तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः॥
  • tad – ejati tan – na – ejati tad dūre tad – v – antike, tad – antar – asya sarvasya tad – u sarvasyāsya bāhyataḥ.
  • El se mișcă, el nu se mișcă; el e departe, el e aproape; el se găsește înlăuntru acestui tot, el este în afara acestui tot.
 6. यस्तु सर्वाणि भूतान्यात्मन्येवानुपश्यति। सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते॥
  • yas tu sarvāṇi bhūtāny – ātmany – eva – anupaśyati, sarva + bhūteṣu ca – ātmānaṃ tato na vijugupsate.
  • Cel care privește toate ființele în ātman și ātman în toate ființele, acela nu dorește să se ascundă de el.
 7. यस्मिन्सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूद्विजानतः। तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः॥
  • yasmin sarvāṇi bhūtāny – ātmaivābhūd – vijānataḥ, tatra ko mohaḥ kaḥ śoka ekatvam anupaśyataḥ.
  • Când pentru cel care își dă seama, ātman a devenit toate ființele, atunci pentru cel care privește (contemplă) unitatea ce rătăcire (iluzie), ce durere mai poate fi?
 8. स पर्यगाच्छुक्रमकायमव्रणमस्नाविरꣳ शुद्धमपापविद्धम्। कविर्मनीषी परिभूः स्वयम्भूर्याथातथ्यतोऽर्थान् व्यदधाच्छाश्वतीभ्यः समाभ्यः॥
  • sa paryagāc – chukram akāyam – avraṇam – asnāviraṃ śuddham – apāpaviddham, kavir – manīṣī paribhūḥ syayambhūr yāthātathyator – athān vyadadhāc chāśvatībhyaḥ samābhyaḥ.
  • El (ātman) s-a întins de jur împrejur, strălucitor, fără corp, fără cusur, fără mușchi / organe, curat, neatins de rău. Profet (kavi), înțelept (manīṣin), care cuprinde totul (paribhū), care există prin sine (svayambhū), el (ātman) a statornicit lucrurile pentru anii veșnici, așa cum se cuvine.
 9. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायाꣳ रताः॥
  • andhaṃ tamaḥ praviśanti ye – avidyām upāsate, tato bhūya iva te tamo ya uvidyāyāṃ ratāḥ.
  • Într-un întuneric orb întră cei care cinstesc neștiința (avidyā). De aceea am spune că într-un întuneric și mai mare intră cei care se complac în cunoaștere (vidyā).
 10. अन्यदेवाहुर्विद्ययाऽन्यदाहुरविद्यया। इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥
  • anyad – evāhur – vidyayān – yad – āhur – avidyayā, iti śuśruma dhīrāṇāṃ ye nas – tad – vicacakṣire.
  • La ceva se ajunge, se spune, prin știință (vidyā), la altceva se ajunge, se spune, prin neștiință (avidyā). Așa am aflat de la înțelepții care ne-au vorbit despre aceasta (ātman).
 11. विद्यां चाविद्यां च यस्तद्वेदोभयꣳ सह। अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्ययाऽमृतमश्नुते॥
  • vidyāṃ ca – avidyāṃ ca yas – tad – veda + ubhayaṃ saha, avidyayā mṛtyuṃ tīrtvā vidyayāamṛtam aśnute.
  • Cel care cunoaște (ātman) și știința (vidyā) și neștiința (avidyā), amândouă laolaltă, acela, învingând moartea prin neștiință (avidyā), ajunge la nemurire prin știință (vidyā).
 12. अन्धं तमः प्रविशन्ति येऽसम्भूतिमुपासते। ततो भूय इव ते तमो य उ सम्भूत्याꣳ रताः॥
  • andhaṃ tamaḥ praviśanti ye – asambhūtim – upāsate, tato bhūya iva te tamo ya u sambhūtyāṃ ratāḥ.
  • Într-un întuneric orb întră cei care cinstesc nedevenirea (asambhūti). De aceea ca într-un întuneric și mai mare întră cei care se complac în devenire (sambhūti).
 13. अन्यदेवाहुः सम्भवादन्यदाहुरसम्भवात्। इति शुश्रुम धीराणां ये नस्तद्विचचक्षिरे॥
  • anyad – evāhuḥ sambhavād – anyad – āhur – asambhavāt, iti śuśruma dhīrāṇāṃ ye nas – tad – vicacakṣire.
  • La ceva se ajunge, se spune, de la devenire (sambhava); la altceva se ajunge, se spune, de la nedevenire (asambhava). Așa am aflat de la înțelepții care ne-au vorbit despre aceasta. Este altceva, se apune, decât devenirea (sambhava); este altceva, spune, decât nedevenirea (asambhava). Așa am aflat de la înțelepții care ne-au vorbit despre aceasta.
 14. सम्भूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयꣳ सह। विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा सम्भूत्याऽमृतमश्नुते॥
  • sambhūtiṃ ca vināśaṃ ca yas – tad – veda + ubhayaṃ saha, vināśena mṛtyuṃ tīrtvā sambhūtyā – amṛtam aśnute.
  • Cel care cunoaște devenirea / nașterea (sambhūti) și dispariția, amândouă laolaltă, acela, depășind / învingând moartea prin dispariție, ajunge la nemurire prin devenire (sambhūti).
 15. हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्। तत्त्वं पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टये॥
  • hiraṇ + mayena pātreṇa satyasya – apihitaṃ mukham, tat tvaṃ pūṣann – apāvṛṇu satya + dharmāya dṛṣṭaye.
  • Fața adevărului este acoperită de o cupă de aur. Descoper-o tu, Pūṣan, spre vedere, după legea adevărului.
 16. पूषन्नेकर्षे यम सूर्य प्राजापत्य व्यूह रश्मीन् समूह तेजः। यत्ते रूपं कल्याणतमं तत्ते पश्यामि योऽसावसौ पुरुषः सोऽहमस्मि॥
 17. वायुरनिलममृतमथेदं भस्मांतꣳ शरीरम्। क्रतो स्मर कृतꣳ स्मर क्रतो स्मर कृतꣳ स्मर॥
  • vāyur – anilam – amṛtam – athedaṃ bhasmāntaṃ śarīram, oṃ krato smara kṛtaṃ smara krato smara kṛtaṃ smara.
  • Acum răsuflarea (Vāyu) se duce în vântul nemuritor, iar trupul acesta sfârșește în cenusă. OM! spirit / minte (kratu), amintește-ți de faptă, amintește-ți! Minte (kratu), amintește-ți de faptă, amintește-ți!
 18. अग्ने नय सुपथा राये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमौक्तिं विधेम॥
  • agne naya supathā rāye asmān viśvāni deva vayunāni vidvān, yuyodhy – asmaj juhurāṇam eno bhūyiṣṭhāṃ te nama uktiṃ vidhema.
  • O Agni, călăuzește-ne spre bogăție pe drumul cel bun, tu care cunoști, o zeule, toate lucrurile. Apără-ne de păcatul făcător de strâmbătate. Vrem să-ți aducem cea mai mare laudă (cinste).

॥ इति ईशोपनिषत्॥

पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्पूर्णमुदच्यते।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते॥

शांतिः शांतिः शांतिः॥


Traducere de Arion Roșu (1924-2007)

Kindle