Skip to content

Kena-upaniṣad I

Kindle
  1. De cine împinsă mintea (manas) trimisă? De cine pusă în mișcare pășește înainte răsuflarea (prāṇa)? De cine împins se rostește acest cuvânt (vāc)? Ce zeu pune în mișcare ochiul, urechea?
  2. Este urechea urechii, mintea (manas) minții, cuvântul (vāc) cuvântului, el este răsuflarea (prāṇa) răsuflării, ochiul ochiului. Eliberați de simțuri, înțelepții, plecând din această lume, devin nemuritori.
  3. Acolo nu merge ochiul, nici cuvântul, nici mintea. Nu știm, nu înțelegem cum cineva ar învăța pe alții acest lucru. Este altceva decât cunoscutul și deasupra necunoscutului. Așa am aflat de la bătrânii care ne-au învățat aceasta.
  4. Pe acela care nu este rostit cu cuvântul, ci cu care, se spune, este gândită mintea, numai pe acela tu să-îl știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
  5. Pe acela care nu se gândeste cu mintea (manas), ci cu care, se spune, este gândită mintea, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
  6. Pe acela care nu se vede cu ochiul, ci cu care se văd ochii, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
  7. Pe acela care nu se aude cu urechea, ci cu care este auzită aici, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.
  8. Pe acela care nu răsuflă cu răsuflarea, ci cu care este răsuflată răsuflarea, numai pe acela tu să-l știi de brahman, și nu pe acela care este cinstit aici.

Traducere de Arion Roșu (1924-2007)

Kindle